العربیه | English | Русский | Türkçe | 中文
چهارشنبه 11 آذر 1394

مزاياي قانوني سرمايه گذاري در منطقه آزاد ارس
 • معافیت مالیاتی 20 ساله از تاريخ بهره برداري براي انواع فعاليتهاي اقتصادي
 • معافيت از عوارض گمركي و سود بازرگاني براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات
 • امکان صدور كالاي توليد شده با رعايت قوانين ارزش افزوده به داخل كشور
 • صدور كالاي توليد شده به خارج از كشور با كمترين تشريفات
 • ترانزيت و صادرات مجدد كالاهاي خارجي با كمترين تشريفات
 • آزادي ورود هر نوع كالا به استثناي كالاهاي مغاير با شرع اسلام
 • تضمين حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي در برابر تملک و ملی شدن
 • امکان هر گونه فعالیت اقتصادی براي سرمايه گذاران خارجي
 • ثبت شركتها توسط خود سازمان منطقه آزاد
 • امكان سرمايه گذاري 100 % خارجي بدون مشاركت ايراني
 • عدم نياز به رواديد براي ورود و خروج اتباع خارجی


مطالب مرتبط :