منطقه آزاد ارس

تاریخ: 24 مرداد 1391

بیانیه سازمان منطقه آزاد ارس به مناسبت روز جهانی قدس

بسمه تعالی


جمعه آخر با تدبیر روح خدا که نفسی قدسی داشت رو جهانی قدس نامیده شد تا جهانیان به مسئله حفظ ارزش ها با وحدت و یکپارچگی پی ببرند.
قدس نمادی از حقانیت حقیقت و پایداری استقامت در راه ارزش های اسلام عزیز بوده و با رهنمود بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و منویات مقام معظم رهبری(دامت برکاته) همه ساله با بیداری ملت عزیز ایران و سایر کشورهای اسلامی در سراسر جهان روزی شیرین برای مظلومان و سالی وحشت ناک برای استکبار جهانی تبدیل می شود.
روز قدس روز اتحاد ملت های اسلامی است.روزی برای دلگرمی ملت مستضعف جهان و بخصوص فلسطین عزیز است.روزی برای خنثی کردن و از هم پاشیده شدن یک سال توطئه آمریکای جنایتکار و صهیونیست شیطان است.مشت های گره کرده ملت اسلامی در سراسر جهان همچون سجیل های بزرگ این روز را برای استکبار و شیاطین در بند آن به روزی مرگبار و خفت آور تبدیل کرده است.
روزی که شیطان خجلت زده میگردد از پلیدی و استبداد و ظلم شاگردان خود و زمین مسیر سیل خروشان ملت به پا خاسته در راه حقیقت را هموار می سازد تا دل مظلومان یک روز بدون آه شب شود.
سازمان منطقه آزاد ارس نیز همدرد با ملت مظلوم فلسطین و همراه با مسلمانان جهان انزجار خود را از ظلم و جنایت اسرائیل و آمریکا و دست نشانده های آنها در منطقه اعلام کرده و خواستار حضور حداکثری با ندای آزادیخواهی برای مظلومان را مورد تاکید قرار می دهد.
امید روزیکه قدس عزیز به دست مسلمانان آزاد شده و شاهد صحنه های دردآور در فلسطین قهرمان نباشیم.
والسلام
 

منبع
خبر صفحه اصلی