منطقه آزاد ارس

تاریخ: 29 اردیبهشت 1392

رئیس جدید پردیس بین المللی ارس دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب شد / مدیرعامل منطقه آزاد ارس: تخصص علمی و عملی لازمه توسعه اقتصادی است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در آئین تودیع و معارفه رئیس پردیس بین المللی ارس دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسعه مراکز علمی و تربیت مدیران متخصص برای آینده را لازمه توسعه اقتصادی دانست.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس صادق نجفی گفت: وجود پردیس های بین المللی ارس دانشگاه های معتبر کشور توان علمی منطقه را ارتقاء داده و نقش مهمی در رشد فعالیت های اقتصادی داشته است.
وی با بیان اینکه مدیران ما باید با تخصص علمی و عملی تربیت شوند افزود: وجود حدود شش هزار دانشجو و تدریس اساتید نامدار دانشگاه های کشور در ارس فرصتی برای همیاری علم و صنعت و تولید است و باید از این مزیت به خوبی استفاده شود.
صادق نجفی از برنامه ریزی های جدید برای گسترش و جذب مراکز آموزش عالی معتبر کشور در ارس خبر داد و گفت: رایزنی های اولیه در این خصوص انجام شده است.
نجفی گفت: توسعه دانش بنیان در منطقه آزاد ارس از اساسی ترین اهداف توسعه ای این منطقه بوده و تاکنون بخوبی محقق شده است.
گفتنی است با معرفی دکتر پورمقدم به عنوان رئیس جدید پردیس بین المللی ارس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و تقدیر از زحمات دکتر نظرپور مسؤل پیشین این پردیس آئین تودیع و معارفه رئیس جدید پردیس بین المللی ارس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور مدیران دانشگاه علوم پزشکی تبریز، منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا برگزار شد.

منبع
خبر صفحه اصلی