منطقه آزاد ارس

تاریخ: 05 دی 1392

حضور مدیرعامل منطقه آزاد ارس در ایرنا آذربایجان شرقی

مديرعامل منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس صبح امروز در دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) در تبريز حضور يافت.

در اين بازديد 3 ساعته مهندس خادم عرب باغي به تشريح و تبيين برنامه ها، اهداف و رويكردهاي جديد مديريتي در اين منطقه آزاد پرداخت و به سوالات خبرنگاران در حوزه هاي مختلف پاسخ داد.

منبع
خبر صفحه اصلی