منطقه آزاد ارس

تاریخ: 12 اسفند 1392

بازدید هیات نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از منطقه آزاد ارس / راستگو: با موافقت وزیر، اختیارات بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منطقه آزاد ارس تفویض می شود

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس گفت: در راستای اجرای ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ، هیاتی از مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از منطقه آزاد ارس بازدید کردند.
علیار راستگو افزود: در جلسه مشترک با هیات مذکور نیازهای منطقه آزاد ارس در حوزه غذا و دارو و مسایل درمانی بهداشتی باتوجه به موقعیت خاص این منطقه مرزی و فعالیت واحدهای صنعتی تولیدی در شهرکهای صنعتی و ظرفیت های تجاری فراوان ارس تشریح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: با وجود صدها فعال اقتصادی و تجار و بازرگانان باسابقه در منطقه ارس و توسعه فعالیت های تولیدی در حوزه صنایع غذایی و دارویی، تفویض اختیارات وزارت بهداشت می تواند گام موثری در کاهش بروکراسی اداری و تسریع در پاسخگویی به فعالین حوزه های تولیدی و تجاری مواد غذایی و دارویی باشد.
وی گفت: این هیات همچنین از چند واحد تولیدی مواد غذایی و آرایشی - بهداشتی در شهرک صنعتی و نیز تاسیسات و تجهیزات درمانی منطقه و اداره استاندارد جلفا بازدید کرد.
راستگو تصریح کرد: پس از بررسی های کارشناسی لازم در این خصوص برابر ماده 27 قانون مناطق آزاد، اختیارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای اعمال مدیریت واحد بر منطقه و رفع نیاز سرمایه گذاران و مردم به سازمان منطقه آزاد ارس تفویض خواهد شد.

منبع
خبر صفحه اصلی