منطقه آزاد ارس

تاریخ: 28 اسفند 1392

توسعه اقتصادی ارس سیر صعودی دارد

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس در نشست مشترک شورای اداری منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا گفت: خوشبختانه توسعه اقتصادی ارس با توجه به سرمایه گذاری های در حال انجام سیر صعودی بخد گرفته است.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن خادم عرب باغی در جمع مدیران و مسؤلان ادارات منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا توسعه اقتصادی ارس را موجب رونق معیشت ارس وندان و شهرهای همجوار و استان بیان کرد.
وی افزود: سال 1393 سالی پر از تحول در اقتصاد و توسعه منطقه آزاد ارس خواهد بود و این مهم بدون همکاری و همدلی محقق نمی شود.
محسن خادم عرب باغی بر لزوم توجه همگانی به مسائل فرهنگی در کنار فعالیت های اقتصادی تاکید کرد و گفت: کار فرهنگی با تظاهر و ریاکاری سرانجام مثبت نخواهد داشت، فرهنگ مقوله ای حساس است که باید با کار کارشناسی و تلاش دلسوزانه انجام شود.
عرب باغی تصریح کرد: معتقدم که اقتصاد باید توسط افراد معتقد اداره شود تا ثمره مطلوب داشته و موجب خیر و برکت در جامعه شود.
وی با اشاره به نشست اخیر مدیران عامل مناطق آزاد کشور گفت: خوشبختانه با تحول های اخیر، منطقه آزاد ارس بعنوان دومین منطقه آزاد فعال در کشور محسوب می شود.

منبع
خبر صفحه اصلی