منطقه آزاد ارس

تاریخ: 19 شهریور 1393

بازدید مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از منطقه آزاد ارس / مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس تاکید کرد: رونق و تشدید فعالیت های فرهنگی در منطقه آزاد ارس

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در بازدید از منطقه آزاد ارس ضمن قدردانی از مدیر عامل و مجموعه دست اندرکاران سازمان منطقه آزاد ارس در توجه به مقوله فرهنگ، توسعه کتابخانه ها را امری ضروری برای تحقق سیاست گذاری های سالجاری بیان کرد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، حسن خدایی در بازدید از کتابخانه های عمومی منطقه آزاد ارس ابراز امیدواری کرد: با تجهیز کتابخانه موجود جلفا و احداث کتابخانه جدید در این منطقه، فعالیت های فرهنگی در شهرستان بیش از پیش رونق یابد.
خدایی افزود: تیپ های مختلفی برای احداث کتابخانه با زیربنای 220، 280 و420 مترمربع متناسب با جمعیت منطقه توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور طراحی شده است که برای این منطقه نیز قابل اجرا می باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز ضمن تأکید بر فعال کردن بخش فرهنگی در منطقه بویژه کتابخانه ها گفت: با تجهیز کتابخانه موجود و برطرف کردن برخی از مشکلات آن می توان خدمات بهتری به مراجعان ارائه نمود.
محسن خادم عرب باغی ابراز امیدواری کرد با در اختیار قرار دادن منابع مالی در طی دو سال نسبت به احداث کتابخانه جدید در منطقه شجاع شهرستان جلفا اقدام خواهد شد.
گفتنی است در جریان بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مقرر شد نواقصات موجود در خصوص تجهیزات با ترتیب اولویت به منطقه آزاد اعلام تا نسبت به فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز اقدام شود.

منبع
خبر صفحه اصلی