منطقه آزاد ارس

تاریخ: 20 شهریور 1395

ارسال هزار و 313 قطعه عکس به دبیرخانه/ اعلام نفرات برتر دوسالانه ملی عکس ارس

دبیر اجرایی دوسالانه ملی عکس ارس از ارسال هزار و 313 قطعه عکس به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.

مختار خوش پیمان در آئین اختتامیه دوسالانه ملی عکس ارس با اعلام این خبر افزود: از بین آثار ارسالی دربخش طبیعت ۴۰۹ قطعه عکس، مستند اجتماعی ۳۲۰ قطعه عکس، تکنیک ۱۴۸ قطعه عکس و در بخش صنایع نیز ۶۹ قطعه عکس ارسال شد که ۱۶۰ قطعه عکس با انتخاب داوران در آلبوم عکس چاپ خواهد شد.

وی با بیان اینکه به دلیل جلوگیری از تاثیرپذیری در ارسال آثار داوران معرفی نشدند، گفت: دکتر امیرعلی جوادیان، مجتبی آقایی سربرزه، محمد عباس زاده، آریستیدیس کونتوکئورگیس و اوکتای چولاک داوران دوسالانه ملی عکس ارس بودند.
بر این اساس برگزیدگان بخش های مختلف دوسالانه ملی عکس ارس به شرح ذیل می باشد:

برگزیده بخش صنعت:
سید بهروز رستگار

برگزیده بخش تکنیک :
سلیم سلیمی

 

نفرات برتر بخش مستند اجتماعی:

رتبه اول: یوسف اکبری پابندی
رتبه دوم: مهران چراغچی بازار
رتبه سوم: سعید قاسمی

بخش معماری و بناهای تاریخی:
رتبه اول: حمید سبحانی
رتبه دوم: وحید دل سعید
رتبه سوم: فرهاد برومند

بخش طبیعت
رتبه اول: بیوک راعی
رتبه دوم: محمد رضایی اصل
رتبه سوم: یوسف اکبری پابندی

 

منبع
خبر صفحه اصلی