منطقه آزاد ارس

تاریخ: 06 خرداد 1396

رتبه نخست مشارکت دانش آموزان متوسطه اول منطقه آزاد ارس در آزمون های مشاوره ای

دانش آموزان متوسطه اول منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا بالاترین درصد مشارکت را در آزمون های مشاوره ای در بین تمام دانش آموزان استان آذربایجان شرقی کسب کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، بر اساس آماری که از سوی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی منتشر شده است، دانش آموزان متوسطه منطقه آزاد ارس سریع تر از سایر دانش آموزان استان در این آزمون ها شرکت کرده و تمام دانش آموزان شهرستان جلفا در این آزمون شرکت داشتند.
آموزش و پرروش منطقه آزاد ارس در تمام بخش های مشارکت والدین، مشارکت دانش آموزان و مشارکت دبیران مشاوره حائز رتبه اول بوده و مشارکت 100 درصدی برای منطقه آزاد ارس ثبت شده است.
گفتنی است، آزمون های مشاوره ای هدایت تحصیلی شامل 6 آزمون می شود که 2 مورد از این موارد برای آزمون های مشاوره ای شامل آزمون رغبت و توانایی و آزمون استعداد است و 4 مورد دیگر به هدایت تحصیلی مربوط می شود.
آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس، در زمینه هوشمندسازی و تجهیز مدارس نیز پیشتاز بوده و در سال گذشته نیز اقدامات اساسی در این زمینه در تمام مدارس محدوده منطقه آزاد ارس، انجام گرفته است.

منبع
خبر صفحه اصلی: False