منطقه آزاد ارس

تاریخ: 13 اسفند 1397

سفر یک روزه مدیرعامل ارس به نخجوان

محسن نریمان در راس هیاتی اقتصادی امروز صبح وارد خاک جمهوری خودمختار نخجوان شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، بازدید از سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان و گل گزاری در مقابل مجسمه حیدر علی یف و بازدید از موزه و در ادامه ملاقات و جلسه با واصف طالب اف رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان برنامه سفر قبل از ظهر می باشد.

بازدید از مرکز تجارت نخجوان و جلسه با وزیر اقتصاد و معاون کمیته دولتی گمرک و همچنین جلسه با معاون وزیر فرهنگ و معاون وزیر جوانان و ورزش و همچنین بازدید از مراکز فرهنگی و تاریخی شهر نخجوان برنامه های بعد از ظهر هیات اعزامی از منطقه آزاد ارس است.

در این سفر کاری جمعی از سرمایه گذاران و مدیران مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس همراهی می کنند.

منطقه آزاد ارس در چهار محدوده منفصل در شمال غرب ایران و 135 کیلومتری تبریز واقع بوده و با نخجوان از طریق محدوده جلفا، با ارمنستان از طریق محدوده نوردوز و با آذربایجان از طریق محدوده قلی بیگلو و خداآفرین هم مرز است.

یادآور می شود، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان در سال 1371 بعد از امضای پروتکل همکاری میان ایران و آذربایجان، تاسیس شد و در سال های گذشته مناسبات اقتصادی استان های همجوار ایران با جمهوری خودمختار نخجوان رو به رشد بوده و سفر مقامات ارشد دو طرف خبر از علاقه طرفین به گسترش روابط دارد.

منبع
خبر صفحه اصلی: False