منطقه آزاد ارس

تاریخ: 11 آذر 1398

توسعه پایدار و موثر بدون پشتوانه علمی و پژوهشی محقق نمی شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جلسه آئین شروع احداث سایت پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران گفت: معتقدم بدون پشتوانه علمی و پژوهشی توسعه پایدار و موثر اتفاق نمی افتد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن نریمان گفت: کمک به سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و فعالیت مراکز آموزش تخصصی و آموزش عالی یکی از اهداف ما برای تحقق استراتژی هایمان است.

وی افزود: حضور دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در منطقه آزاد ارس شتاب دهنده توسعه است.

شایان ذکر است، امروز با حضور رئیس دانشگاه تهران، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس و رئیس پردیس ارس دانشگاه تهران عملیات احداث سایت پردیس ارس دانشگاه تهران آغاز شد.

منبع
خبر صفحه اصلی: False