زبان سایت
ﺳﻪشنبه 22 آبان 1397

یافته های پژوهشی

  •  
  • ﺳﻪشنبه, 19 اسفند,1393
  • ﺳﻪشنبه, 19 اسفند,1393
جعفر موسالو

استراتژی توسعه تجارت

ﺳﻪشنبه, 19 اسفند,1393
جعفر موسالو

استراتژی توسعه صنعتی با رویکرد خوشه ای

ﺳﻪشنبه, 19 اسفند,1393
جعفر موسالو

امکان سنجي توليد چوب هاي MDF از ضايعات کشاورزي.

ﺳﻪشنبه, 19 اسفند,1393
جعفر موسالو

امکان سنجی مرکز رشد کارآفرینی

ﺳﻪشنبه, 19 اسفند,1393
جعفر موسالو

بررسي اولويتهاي آموزش عمومي اقشار مختلف مردم-

ﺳﻪشنبه, 19 اسفند,1393
جعفر موسالو

بررسی و تحلیل آمار ورود و خروج مسافرین -

ﺳﻪشنبه, 19 اسفند,1393

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج