پروژه ها در ارس

  

عملیات تکمیل کارهای باقیمانده شریان اصلی ایواوغلی – دشت گردیان و رمپ راستگرد

  • اعتبار:ريال 34,302,917,607
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج