پروژه ها در ارس

  

عملیات احداث فیدر چهارمداره 20 کیلوولت زمینی،پست برق کلیدخانه و فیدر دو مداره 20 کیلو ولت هوایی از پست 400 کیلو ولت جلفا-قره برون

  • اعتبار:ريال 15,090,270,065
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج