پروژه ها در ارس

  

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت شهرک فاز 2 و اصلاح خط روشنائی ورودی فاز 1

  • اعتبار:ريال 2,043,099,803
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج