پروژه ها در ارس

  

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت برق رسانی به ماسه شویی فجر ارس

  • اعتبار:ريال 1,489,965,323
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج