پروژه ها در ارس

  

عملیات افزایش ترانس گیت ایواوغلی و احداث پست هوایی پمپ آب میدان عباس میرزا

  • اعتبار:ريال 703,696,156
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج