پروژه ها در ارس

  

عملیات جابه جایی و احداث خط 20 کیلو ولت تقاطع همسطح در سه راهی پلیس راه

  • اعتبار:ريال 464,399,000
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج