پروژه ها در ارس

  

عملیات برق رسانی به قسمتی از خیابانهای ST30-1وST18-15وST18-10وST36-4 در فاز 2

  • اعتبار:ريال 1,172,754,024
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج