پروژه ها در ارس

  

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت هوایی در جاده کلیسا و قسمت غربی پارک کوهستان

  • اعتبار:ريال 1,496,279,473
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج