پروژه ها در ارس

  

عملیت تبدیل قسمتی از خطوط هوایی 20 کیلوولت به زمینی کابلی در گیت شماره 1 نوردوز

  • اعتبار:ريال 900,000,000
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج