زبان سایت
ﺳﻪشنبه 27 آذر 1397

آموزش صدور قبض انبار الکترونیکی

آموزش سامانه صدور قبض انبار الکترونیک

روش استفاده از سامانه صدور قبض انبار الکترونیک سازمان منطقه آزاد ارس بصورت تصویری در فایل های ذیل آموزش داده شده است :

تغییر پسورد

بیجک

تفکیک

صدور تالی

صدور قبض انبار

آدرس سامانه صدور قبض انبار الکترونیک :

anbar.arasfz.ir

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج