واگذاري بصورت اجاره تعدادي از اماکن تجاری سازمان منطقه آزاد ارس

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، تعداد 3 باب از اماكن تجاري خود را (بشرح مندرج در جدول ذيل) تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از محل هاي مورد نظر بازديد و قيمت پيشنهادي خود را طي همين برگ در پاكت سربسته تا پايان ساعت 12:00 روزیکشنبه مورخ 1391/12/27 به دفتر مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند .

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، تعداد 3 باب از اماكن تجاري خود را (بشرح مندرج در جدول ذيل) تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از محل هاي مورد نظر بازديد و قيمت پيشنهادي خود را طي همين برگ در پاكت سربسته تا پايان ساعت 12:00 روزیکشنبه مورخ 1391/12/27 به دفتر مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند .

 

ردیف

مكان مورد اجاره

آدرس محل

قيمت پايه اجاره(ريال)

1

 آلاچيق استخر پارك كوهستان

جلفا- جاده كليسا-پارك كوهستان-جنب دفتر پارك

1.200.000

2

بوفه شهرك صنعتي فاز يك

جلفا- اراضي 135 هكتاري فاز يك

2.200.000

3

بوفه پارك سلامت

جلفا- ميدان يادبود- اول خيابان كمربندي

500.000

 

• متقاضيان در زمان ارائه پاكت پيشنهاد قيمت، موظف به ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي معادل ده(10)درصد كل مبلغ پيشنهادي اجاره بهاء يكساله ملك تجاري مورد تقاضا، مي باشند. به پاكات فاقد برگ تضمين،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
• واگذاري و بررسي مبلغ پيشنهادي هر كدام از محل ها بصورت جداگانه خواهد بود.
• سازمان مختار است بر اساس اولويت قيمت گذاري هر يك از متقاضيان، نسبت به واگذاري يكي از مكانهاي فوق الذكر اقدام نمايد.
• مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت 12:00 مورخ 1391/12/27 مي باشد.
• برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
• قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت يا فرد برنده، تضمين حسن انجام تعهدات اخذ خواهد شد.
• سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
• رعايت موازين شرعي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.
• متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.
 

لینک کوتاه :

فایل پیوست

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج