مناقصه نگهداری فضای سبز بلوار رسالت

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد نگهداری فضای سبز بلوار رسالت را با برآورد اوليه 2,070,160,000 ريال (دو میلیارد و هفتاد ميليون و یکصد و شصت هزار ريال) از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد.
سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد نگهداری فضای سبز بلوار رسالت را با برآورد اوليه 2,070,160,000 ريال (دو میلیارد و هفتاد ميليون و یکصد و شصت هزار ريال) از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي گواهي صلاحيت از اداره كار (نگهداری فضای سبز) و سابقه اجراي عمليات مشابه با توان مالي مناسب دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن كارت شناسائي معتبر به همراه معرفي نامه و تصوير گواهي صلاحيت معتبر از اداره كار حداكثر تا پنج روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع در آذربايجان شرقي ـ جلفا ـ خيابان شهيد تيمسار فلاحي ـ ساختمان شماره 3 - امورقراردادهاي معاونت توسعه مدیریت ـ تلفن: 4-04923025701 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 15 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه مرکزی سازمان تحويل نمايند.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه می باشد. 

تاریخ انقضا : 30 اسفند ماه 1391

 روزنامه های درج آگهی: 23 و 26 اسفند ماه 1391 - روزنامه های رسالت - سرخاب - مردم سالاری

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2,500,000 ریال

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج