ارزیابی کیفی پیمانکار عمليات احداث مدرسه ابتدائی 12 کلاسه دکتر شریعتی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد پس از انجام ارزيابي كيفي، عمليات احداث مدرسه ابتدائی 12 کلاسه دکتر شریعتی با برآورد اوليه 23,771,182,311 ريال (بیست و سه ميليارد و هفتصد و هفتاد و یک ميليون و یکصد و هشتاد و دو هزار سیصد و یازده ريال) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد
سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد پس از انجام ارزيابي كيفي، عمليات احداث مدرسه ابتدائی 12 کلاسه دکتر شریعتی با برآورد اوليه 23,771,182,311 ريال (بیست و سه ميليارد و هفتصد و هفتاد و یک ميليون و یکصد و هشتاد و دو هزار سیصد و یازده ريال) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي صلاحيت معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت رهبردی (حداقل رتبه 5 جدید و 4 قدیم ابنیه) و سابقه اجراي عمليات مشابه با توان مالي مناسب دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت فرم هاي ارزيابي کیفی به لینک زیر مراجعه و پس از دريافت اسناد ارزیابی کیفی حداكثر به مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك واسناد مربوطه را به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع در آذربايجان شرقي ـ جلفا ـ میدان عباس میرزا -ساختمان اداری ـ طبقه همکف – دبیر خانه سازمان - تلفن: 4-04923025701 تحويل نمايند.

مهلت تحویل فرم : 6 اردیبهشت ماه 1393

روزنامه های درج آگهی: 25 و 27 فروردین ماه 1393 - روزنامه مهد آزادی
لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج