بازدید مسول بخش اوراسیای وزارت اقتصاد ترکیه از منطقه آزاد ارس

بازدید مسول بخش اوراسیای وزارت اقتصاد ترکیه از منطقه آزاد ارس
مسول بخش اوراسیای وزارت اقتصاد کشور ترکیه از منطقه آزاد ارس بازدید کرده و در جریان ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی این منطقه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ظرفیت های سرمایه گذاری ارس در حوزه های حمل و نقل، انرژی، صنعت، تولید، تجارت و گردشگری در نشست مسول بخش اوراسیای وزارت اقتصاد کشور ترکیه با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس بررسی شد.
بر اساس این گزارش در ادامه نشست هیات اقتصادی ایرانی و ترکیه ای در تبریز و بازدید اخیر انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه (توسیاد) در ترابوزان از منطقه آزاد ارس، مسول بخش اوراسیای وزارت اقتصاد کشور ترکیه نیز از این منطقه بازدید کرد.
علیار راستگو معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس و ظفر اونووار مسول بخش اوراسیای وزارت اقتصاد کشور ترکیه در رابطه با طرح های پیشنهادی برای سرمایه گذاری به بحث و گفت و گو پرداختند.
در این نشست علیار راستگو ضمن تشریح مزیت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس طرح های متعدد مطالعه شده و آماده برای سرمایه گذاری را در حوزه های حمل و نقل، انرژی، تجارت، تولید و صنعت را برای مشارکت و سرمایه گذاری پیشنهاد کرد و ظفر اونووار نیز ضمن استقبال از طرح های پیشنهادی گفت: ما در رابطه با طرح های پیشنهاد شده فکر کرده و بعد از بررسی کارشناسی تا پایان اردیبهشت ماه امسال نتیجه را ارایه خواهیم کرد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس نیز ضمن علاقمندی به گسترش روابط اقتصادی دوطرفه گفت: با توجه به مزیت های سرمایه گذاری در ارس سرمایه گذاران متعددی از کشور ترکیه در این منطقه فعالیت اقتصادی انجام می دهند و امیدواریم این روابط و فعالیت ها بیش از پیش گسترش یابد.
لینک کوتاه :

عکسهای مرتبط

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج