معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس ؛ دانشگاه تکنولوژی آمیکو ، هم راستا با تحولات جهانی است

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس  ؛ دانشگاه تکنولوژی آمیکو ، هم راستا با تحولات جهانی است
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس در نشست خبری دانشگاه آمیکو گفت : دانشگاه تکنولوژی آمیکو را هم راستا با تحولات جهانی دانست و اظهار داشت:دانشگاه تکنولوژی آمیکو از آموزش محوری به پژوهش محوری و در نهایت به دانشگاه کارآفرین مبدل می گردد.
به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس ، بهرام سرمست با اشاره به شکاف موجود مابین دانشگاه و صنعت خاطر نشان ساخت: متاسفانه شکاف موجود در بین مراکز اجرایی و تحقیقاتی ، موجب گردیده مدیران اجرایی خود را از علم بی نیاز دیده و مراکز علمی نیز فاقد توان اجرایی باشند.
سرمست با تاکید بر ضرورت بازسازی و بازآموزی یادآور شد: اکنون در مرحله ای هستیم که عصر اطلاعات را سپری نموده و وارد عصر ارتباطات شدیم .وی انقلاب ارتباطات را اساس جهانی شدن اقتصاد ، سیاست و فرهنگ عنوان کرد و گفت: بایستی در جهان امروز، بر مبنای دانایی و اطلاعات عمل نماییم.
وی اضافه کرد: در عصر کنونی در حوزه دانشگاه ها به دانشگاه های کارآفرین ، در حوزه سازمان ها به سازمان های بدون کاغذ و مجازی و در حوزه ارتباطات انقلاب ارتباطات را سپری نموده و به مرحله فعلی رسیدیم.
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس ادامه داد:نیاز جامعه امروزی شناسایی مهارت و نیازهای عرصه صنعت و رفع آن می باشد و خوشبختانه دانشگاه آمیکو در این راستا نقش آفرین خواهد بود.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد دانشگاه تکنولوژی آمیکو قدمی باشد در راستای پشتیبانی از خلاقیت ، نوآوری تکنولوژی و دسترسی به برند بین المللی سازمان آمیکو.
سرمست معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس نیز طی سخنانی دانشگاه تکنولوژی آمیکو را هم راستا با تحولات جهانی دانست و اظهار داشت:دانشگاه تکنولوژی آمیکو از آموزش محوری به پژوهش محوری و در نهایت به دانشگاه کارآفرین مبدل می گردد.
وی با اشاره به شکاف موجود مابین دانشگاه و صنعت خاطر نشان ساخت:متاسفانه شکاف موجود در بین مراکز اجرایی و تحقیقاتی ، موجب گردیده مدیران اجرایی خود را از علم بی نیاز دیده و مراکز علمی نیز فاقد توان اجرایی باشند.
سرمست با تاکید بر ضرورت بازسازی و بازآموزی یادآور شد: اکنون در مرحله ای هستیم که عصر اطلاعات را سپری نموده و وارد عصر ارتباطات شدیم .وی انقلاب ارتباطات را اساس جهانی شدن اقتصاد ، سیاست و فرهنگ عنوان کرد و گفت:بایستی در جهان امروز، بر مبنای دانایی و اطلاعات عمل نماییم.
وی اضافه کرد: در عصر کنونی در حوزه دانشگاه ها به دانشگاه های کارآفرین ، در حوزه سازمان ها به سازمان های بدون کاغذ و مجازی و در حوزه ارتباطات انقلاب ارتباطات را سپری نموده و به مرحله فعلی رسیدیم.
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس ادامه داد:نیاز جامعه امروزی شناسایی مهارت و نیازهای عرصه صنعت و رفع آن می باشد و خوشبختانه دانشگاه آمیکو در این راستا نقش آفرین خواهد بود.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد دانشگاه تکنولوژی آمیکو قدمی باشد در راستای پشتیبانی از خلاقیت ، نوآوری تکنولوژی و دسترسی به برند بین المللی سازمان آمیکو.
لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج