هیئت وزیران تائید کرد: صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس در سالهای منتهی به 90 و 91

هیئت وزیران تائید کرد: صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس در سالهای منتهی به 90 و 91
هیئت وزیران، صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سالهای منتهی به 90 و 91 را تائید نمود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس به نقل از پایگاه خبری فرینا، طبق مصوبات هیئت وزیران، صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سالهای منتهی به 90 و 91 به تائید رسید.
این گزارش حاکی است طبق مصوبه هیئت وزیران، صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1390 و سال مالی منتهی به 30/12/1391 به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید گردید.

همچنین در این مصوبه مقرر گردیده سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به 30/12/1391 و نیز سال مالی منتهی به 29/12/1392انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین گردد.

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج