ارتباطات بهترین امتیاز برای توسعه سرمایه گذاری هستند

ارتباطات بهترین امتیاز برای توسعه سرمایه گذاری هستند

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس در جلسه ای که بمناسبت روز ارتباطات با پرسنل روابط عمومی سازمان برگزار شد ارتباطات را عامل اصلی صعود یا نزول یک سازمان دانست.

مقیمی ضمن تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات توجه ویژه به فرآیند اطلاع رسانی و ارتباطات تاکید کرد و گفت: با گسترش جوامع و بهره مندی از فناوری های نوین ،ارتباطات اهمیت ویژه ای در زمینه توسعه و جذب سرمایه گذار و رشد اقتصاد ملت ها دارد.

علیرضا مقیمی بر اهمیت جایگاه روابط عمومی در عرصه های موفقیت درون سازمانی و بین المللی اشاره کرد و افزود: در عصر حاضر به خاطر ابعاد گسترده تاثیر ارتباطات و رسانه به سرنوشت سازمان ها، مدیران به نقش موثر روابط عمومی در دستیابی به موفقیت و ارتقاء جایگاه سازمانی خود پی برده اند.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس درباره نحوه عملکرد صحیح در ارتباطات گفت: به دلیل گستردگی فعالیت ها لازم است در راستای تحقق به سمت اهداف عالی ،روابط عمومی در جهت ساماندهی اطلاعات و آگاهی از فرایندهای جاری و حرکت آگاهانه قدم بردارد.

مقیمی بر تحرک در عرصه رسانه و ارتباطات تاکید کرد و گفت:مخاطبان همواره بدنبال مسائل جدید و جذاب هستند و باید روابط عمومی در این جهت از امکانات بروز و ایده های نو استفاده کند.

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج