انتشار کتاب " خدمات قابل ارائه سازمان منطقه آزاد ارس" + دانلود

انتشار کتاب " خدمات قابل ارائه سازمان منطقه آزاد ارس"  + دانلود
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد ارس از انتشار کتاب " خدمات قابل ارائه سازمان منطقه آزاد ارس" در این منطقه خبر داد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد ارس از انتشار کتاب " خدمات قابل ارائه سازمان منطقه آزاد ارس" در این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد ارس، زاده مهدی با اشاره به اهداف انتشار این کتاب گفت:این کتاب با هدف تسریع در امر آگاهی رسانی و ارایه خدمات همگانی به ارباب رجوع و معرفی بهتر و کاملتر خدمات رسانی تدوین و گرداوری شده است.
وی اظهار کرد. خدمات سازمان منطقه آزاد ارس در حوزه های سرمایه گذاری، صنایع، بازرگانی، فرهنگی و آموزشی در این کتاب به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت:معرفی دقیق ماموریت های سازمان، تسهیل نحوه ارتباطات مراجعه کننده و دریافت خدمات توسط سازمان به آنها، ممکن سازی نحوه ارائه خدمت و رعایت استاندارد های ارائه خدمات به مراجعان، تسهیل در نحوه نظارت و بازرسی از روند ارائه خدمات و تکریم مراجعه کنندگان در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیر روابط عمومی و امور بین المللی منطقه آزاد ارس، اظهار کرد: این کتاب توسط مدیریت برنامه ریزی و بودجه منطقه آزاد ارس به رشته تحریر در آمده و توسط اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منتشر شده است.
لینک کوتاه :

فایل پیوست

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج