به امید دیدار، ارس!

به امید دیدار، ارس!

دل کندن و وداع همیشه سخت بوده و سخت تر می شود اگر چیزی که می خواهی از آن دل بکنی، بزرگ و باشکوه، همچون ارس باشد. دل کندن از ارس، کار آسانی نیست. آدم دلش می گیرد. با اینکه می داند ارس [آراز] جاودانه است و تا ابد در همین جا، جاری خواهد بود و پیچان و خروشان به راه خود ادامه خواهد داد.
مدتی که با ارس بودیم، بهترین روزهای زندگیمان بود که ارس برایمان رقم زده بود. چه جاهایی را دیدیم و با چه افرادی همسفر شدیم. حقیقی یا مجازی، ما همسفر میلیون ها انسان بودیم به مقصد ارس و به سمت ارس. انسان هایی که زندگی ماشینی این روزها، خسته شان کرده بود و دوست داشتند دمی با ارس هم مسیر شوند. به سمت کلیسا یا به سمت خداآفرین. جهت مهم نبود، مهم، بودن در کنار ارس زیبا بود و همسفر شدن با این رود خروشان که نعمت خداوندی است برای ما. مهم، حرکت بود و در حرکت بودن و اینکه زندگی جاریست همانند ارس.
در این روزهای بهاری ارس، هم قدم شدیم برای کسانی که به عشق خرید راهی این منطقه شده بودند و همراه آن ها بازارها و مجتمع های تجاری را گشتیم. هم سفر شدیم با کسانی که می خواستند به آثار باستانی ارس سری زده و مسافرتی ماشین زمان گونه به اعماق تاریخ پرافتخار این سرزمین داشته باشند. هم پا شدیم با کسانی که به عشق طبیعت راهی ارس شده بودند و دوست داشتند چند روزی هم که شده در طبیعت ارس آرام بگیرند. راهی شدیم با عاشقان روستاها و زندگی ساده روستایی و عشایری و از غذاهای این مناطق چشیدیم و با سنت های ساده و ریشه دار منطقه آشنا شدیم. چند روزی با هنرمندان بودیم و علاقمندان به هنر. تئاترها دیدیم و با آثار هنری و صنایع دستی هنر آشنا شدیم.
واقعا چه چیزی یک سفر را پربار می کند؟ چه چیزی به یک سفر معنا می دهد؟ روح سفر کجاست؟ نه این است که سفر باید تا پخته شود خامی؟ آیا اینطور نیست که در سفر باید دید، تجربه کرد و آموخت؟ سفر ما به ارس هم از جنس این سفرها بود. دیدیم و یاد گرفتیم. آموختیم و آشنا شدیم با آنچه که قبلا نمی دانستیم. ما که از سفرمان لذت بردیم. امیدورایم همراهان مجازی و واقعی ما هم از این همسفری لذت برده باشند. این آرزوی ماست و امید داریم که برآورده شود.
جدا شدن از ارس سخت است اما آنچه که این جدایی را آسان می کند، اطمینان ما از بازگشت به سمت ارس است. زیبایی های ارس تمام شدنی نیست و از بهار تا تابستان و از پاییز تا زمستان این زیبایی ها ادامه دارد. بهار رنگارنگ ارس در پیش است. بهاری که به طبیعت ارس جان داده است. زیبایی های بهاری ارس را از دست نخواهیم داد. ما باز خواهیم گشت. به سوی ارس...
اگر تا به امروز همسفر مجازی ما بوده اید، لطفا بهار ارس را از دست ندهید. بار و بندیل سفر ببینید و به سرزمین آرامش و زیبایی سفر کنید. چند روزی مهمان سخاوت ارس باشید و اینگونه مهیای یک سال جدید شوید. ارس نزدیک است و شما را به سوی خود می خواند. به سوی سرزمین زیبایی ها و مرز پرگهر...

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج