با برگزاری نشستی در شهر دامغان

انتخاب منطقه آزاد ارس به ریاست کمیسیون اقتصادی شهرداران ایرانی جاده ابریشم

انتخاب منطقه آزاد ارس به ریاست کمیسیون اقتصادی شهرداران ایرانی جاده ابریشم
پس از رای گیری در نشست مدیران و شهرداران ایرانی جاده ابریشم، منطقه آزاد ارس با رای حاضران به ریاست کمیسیون اقتصادی مدیران و شهرداران ایرانی جاده ابریشم انتخاب شد
پس از رای گیری در نشست مدیران و شهرداران ایرانی جاده ابریشم، منطقه آزاد ارس با رای حاضران به ریاست کمیسیون اقتصادی مدیران و شهرداران ایرانی جاده ابریشم انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ششمین نشست مدیران و شهرداران ایرانی جاده ابریشم در دامغان برگزار شد و منطقه آزاد ارس با 8 رای به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی و شهرداری سبزوار با 7 رای به عنوان نایب رییس کمیته انتخاب شدند.
در این نشست، شهرهای مختلف حضور خود را برای ریاست کمیته های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی اعلام کردند و پس از انجام رای گیری در بخش های مختلف روسای کمیته ها انتخاب شدند.
بر همین اساس، کاشان نیز با 8 رای به عنوان رییس کمیته گردشگری مجمع شهرداران ایرانی جاده ابریشم انتخاب شد و شهرداری همدان نیز به عنوان نایب رییس کمیته گردشگری انتخاب شد.
همچنین، شهرداری سمنان با 6 رای و شهرداری نیشابور با 5 رای به عنوان رییس و نایب رییس کمیته فرهنگی مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم انتخاب شدند.
گفتنی است، منطقه آزاد ارس کنونی و شهر جلفا با قرارگرفتن در مسیر جاده ابریشم از دیرباز دارای اهمیت زیادی بوده است و وجود چندین کاروانسرای تاریخی که به همت سازمان منطقه آزاد ارس مرمت شده است، نشان دهنده اهمیت این شهر در جاده ابریشم بوده است. امسال نیز مجسمه های کاروان شتر و بازرگانان برای تاکید روی این موضوع در کنار کاروانسرای خواجه نظر ساخته و نصب شده است.
لینک کوتاه :

عکسهای مرتبط

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج