معرفی جاذبه های تاریخی ارس / کاروانسرای خواجه نظر

معرفی جاذبه های تاریخی ارس / کاروانسرای خواجه نظر

این کاروانسرا در 5 کیلومتری غرب جلفا در کنار ساحل رود ارس قرار گرفته است. این کاروانسرا یکی از 999 بنائی است که در دوره شاه عباس صفوی برای آسایش و امنیت کاروان ها و مردم توسط خواجه نظر بازرگان معروف ارمنی احداث کرده است.
معماری این بنا به سبک صفوی و دارای حیاط مرکزی و سه ایوان در سه طرف می باشد. بنا در سه ضلع حیاط چرخیده و مصالح آن سنگ تراش بوده و دارای پوشش های گنبدی شکل با طاق جناغی می باشد.
 

 Khajeh-Nazar Caravanserai
—------------—
This caravanserai is located five km west of Jolfa, along the banks of the Aras River. This caravanserai is one of the 999 buildings built by the famous Armenian merchant Khajeh-Nazar during the tenure of Abbas Shah of Safavid for the comfort and safety of the convoy and the people. The architecture is a Safavid style with a central courtyard and three verandahs on three sides. The building was rolled on three sides of the courtyard and its materials were sandstone. It has dome-shaped coatings with curved flanks.

 

 

عکس: غلامرضا قاسمی

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج