معرفی جاذبه های تاریخی ارس / حمام تاریخی جلفا

معرفی جاذبه های تاریخی ارس / حمام تاریخی جلفا

حمام جلفا در جنوب شرقی شهر جلفا وجود دارد که از لحاظ خصوصیت فیزیکی شبیه به حمام کردشت است.
این حمام از یادگارهای معماری دوران قاجاریه بوده و به عنوان محور توسعه شهر جلفا در بافت تاریخی شهر جلفا قرار گرفته است.
این بنا به شماره 2520 تاریخ 78/9/1 در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است.

 

 


Jolfa Historical Bath
—------
Jolfa Bath is located in the southeast of Jolfa city, which is physically similar to Kordasht Bath. The bath is a memorial to the architecture of the Qajar era and is centered on the development of the city of Jolfa in the historical context of the city of Jolfa. It has been registered on the National Heritage List of National Cultural Heritage by number 2520 on November 22, 1999.

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج