معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد:

راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در منطقه آزاد ارس

راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در منطقه آزاد ارس
با راه اندازی سامانه ستاد، انجام کلیه معاملات، مناقصه، مزایده و خرید کالا در سازمان منطقه آزاد ارس از طریق این سامانه انجام می گیرد.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس از راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در این سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، علیرضا کریمی با اعلام این خبر، گفت: با راه اندازی سامانه ستاد، انجام کلیه معاملات، مناقصه، مزایده و خرید کالا در سازمان منطقه آزاد ارس از طریق این سامانه انجام می گیرد.
وی تصریح کرد: هیات وزیران تمام دستگاه های دولتی را مکلف به استفاده از این سامانه کرده است و با حمایت های رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، در اولین فرصت سامانه مذکور را راه اندازی کرده ایم.
کریمی خاطرنشان کرد: سامانه ستاد setadiran.ir پس از انجام مراحل ثبت نام در پایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و آموزش کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس، توسط نماینده ستاد مرکزی سامانه به طور رسمی راه اندازی شد.
وی افزود: از این پس معاملات جزئی و متوسط سازمان منطقه آزاد ارس از طریق مدیریت پشتیبانی و معاملات بزرگ از طریق واحد پیمان و امور قراردادهای این سازمان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج