مناقصه و مزایده

 

آگهی واگذاري و اجاره کانکس های اطلاع رسانی ویژه گردشگران

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، کانکس های اطلاع رسانی ویژه گردشگران واقع در سطح منطقه را تحت شرايط مزايده به صورت اجاره به شرکت های دارنده مجوز فعالیت در حوزه گردشگری واگذار نمايد.

فراخوان طراحی و ساخت حجم

معاونت فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد جهت ساماندهی حجم های فضاهای محدوده منطقه اقدام به ساخت تعدادی حجم از حیوانات،اشیاء و... برای نصب در اماکن منطقه نماید .

فراخوان همه دیوار‌ها برای نقاشان

معاونت فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد جهت ساماندهی بصری فضاهای شهری، اقدام به طراحی و اجرای نقاشی دیواری در سطح شهر نماید. از کلیه هنرمندان، طراحان و مجریان دست اندرکار این رشته دعوت می گردد با ارسال سوابق و نمونه ...

عملیات اجرای سه باب سرویس بهداشتی در محدوده منطقه

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات اجرای سه باب سرویس بهداشتی در محدوده منطقه را با برآورد اوليه 3,257,559,129 ریال (سه میلیارد و دویست و پنجاه و هفت ميليون و پانصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و بیست و نه ريال) بر اساس فهرست ...

عملیات برق رسانی به خیابان های جدید الاحداث پشت هواشناسی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات برق رسانی به خیابان های جدید الاحداث پشت هواشناسی را با برآورد اوليه 1,297,693,020 ریال (یک میلیارد و دویست و نود و هفت ميليون و ششصد و نود و سه هزار و بیست ريال) بر اساس فهرست بهاءسال 13...

عملیات اجرای گاردریل جهت تکمیل جاده جلفا مرند حد فاصل قره برون تا پلیس راه هادیشهر

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات اجرای گاردریل جهت تکمیل جاده جلفا مرند حد فاصل قره برون تا پلیس راه هادیشهر را با برآورد اوليه 5,640,977,560 ریال (پنج میلیارد و ششصد و چهل ميليون و نهصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و شصت ري...

عملیات خط کشی طرح تعریض جاده جلفا مرند حد فاصل قره برون تا پلیس راه هادیشهر

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات خط کشی طرح تعریض جاده جلفا مرند حد فاصل قره برون تا پلیس راه هادیشهر را با برآورد اوليه 1,419,850,600 ریال (یک میلیارد و چهارصد و نوزده ميليون و هشتصد و پنجاه هزار و ششصد ريال) بر اساس فهرس...

عملیات خاکی لوپ مياني به طول تقریبی 5 کیلومتر در جاده دسترسی سایت توریسم

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات خاکی لوپ مياني به طول تقریبی 5 کیلومتر در جاده دسترسی سایت توریسم را با برآورد اوليه 52,303,135,325 ریال (پنجاه و دو میلیارد و سیصد و سه ميليون و یکصد و سی و پنج هزار و سیصد و بیست و پنج ري...

عمليات اجرای تقاطع های همسطح درسه راهی پلیس راه هادیشهر در مسیر جاده جلفا - مرند

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات اجرای تقاطع های همسطح درسه راهی پلیس راه هادیشهر واقع در مسیر جاده جلفا - مرند را با برآورد اوليه 8.746.692.249 ریال (هشت میلیارد و هفتصد و چهل و شش ميليون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و ...

عمليات اجرای تقاطع های همسطح درسه راهی قره برون واقع در مسیر جاده جلفا - مرند

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات اجرای تقاطع های همسطح درسه راهی قره برون واقع در مسیر جاده جلفا - مرند را با برآورد اوليه 13.359.461.987 ریال (سیزده میلیارد و سیصد و پنجاه و نه ميليون و چهارصد و شصد و یک هزار و نهصد و هشت...

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج