نکـات قـابل تـوجـه در زمـان خـرید خـودرو

قـابل تـوجـه ارس وندان عـزیز و واردکنندگان خـودروهـای وارداتـی
 • تمامی خودروها می بایستی دارای استاندارد جهانی یورو باشند.
 • خودرو بایستی دارای گارانتی بین المللی باشد.
 • تمامی خودرو ها بایستی دارای خدمات پس از فروش باشد.
 • تمامی خودرو ها بایستی دارای خدمات پشتیبانی و تامین قطعات منطبق بر شماره شاسی خودروی فروخته شده باشد.
 • شرکت وارد کننده میبایستی دارای تعمیرگاه مجاز و امداد خودرو باشد.
 • کلیه تجهیزات مربوط به تعمیرات (دیاگهای خودروهای وارداتی) میبایستی در تعمیرگاه مجاز شرکت وارد کننده موجود باشد.
 • شرکت وارد کننده میبایستی تمامی مراحل مربوط به ترخیص، فروش،شماره گذاری، بیمه، تهیه و نصب جی پی اس استاندارد و تهیه
 • کارت تردد را انجام و خودرو را پس از اتمام مراحل قانونی تحویل خریدار نماید.
 • شرکت وارد کننده می بایستی دارای کادر مجرب جهت اطلاع رسانی و پاسخ گویی صحیح باشد.
 • شرکت وارد کننده موظف است پس از گرفتن سفارش از مشتری مربوطه طی 24 ساعت شماره شاسی خودروی خریداری شده را اعلام نماید.
 • شرکت وارد کننده میبایستی از مبدا وارداتی خودرو دارای دفتر نمایندگی یا از شرکت معتبر نمایندگی داشته باشد.
 • تحویل خودروی سفارشی در مدت ده روز کاری انجام خواهد گرفت.
 • کلیه مقررات و ضوابط مربوط به سازمان منطقه آزاد ارس در خصوص خودروی خریداری شده میبایستی رعایت گردد.