الیار نگین آراز

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: یداله عباسی

انبار کالای ایمن علمدار ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: گلناز تقی زاده علمداری

انبارداری حاتمی ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: عباس حاتمی

خدمات بازرگانی امين آساي ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: اكبر اورج زاده گرگري

تک سرعت ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: سجاد پوررعدی گرگری

تندر ترخیص ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: محسن کاملی علمداری

کولاک برفی ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: حسین رسولی جامبری

مجتمع ایمن نگهدار ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: محمد تقی زاده علمداری

‌مجتمع انبارهاي تقي زاده علمداري ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: ‌الناز تقي زاده علمداري

ارم سوران ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: میرمصطفی بنی هاشمی کوه کمری

احسانی طلوع ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: جلیل مصطفی زاده

انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي جلفا منطقه آزاد ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: ولی پور علی

مبین تجارت پایدار ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: فرزاد جهانی علمداری

یلدیز تجارت ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: یوسف وطندوست

سبز افشان ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: علیرضا شیخ لو

سانال تجارت ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: جلیل فدائی

سوان منطقه آزاد ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: میر یعقوب موسوی گرگری

الدوز ستاره ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: مهران خسروشاهی

آذر روکش منطقه آزاد ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: حبيب حبيبي

انبار اختصاصي شهاب آذر ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: محسن مهدوي گرگري

خدمات بازرگانی امين آساي ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: اكبر اورج زاده گرگري

پويا امانت ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: مرتضي صفرزاده

شیشه لرد بلورین منطقه آزاد ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: محسن رضائیان حق

تجارت مبین جلفا ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: فیروز سعیدزاده

پاک تجارت ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: زین العابدین اصغری

جهان روزي نما

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: اصغر علي نژاد

شعبه عمران جلفا

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: رضا رمضاني ذوالبين

دورالکس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: ضیا لازار

سهند تجارت ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: علی روستائی

قینر تجارت ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: یوسف برزگر علمداری

کلان شيمي گستر ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: علي مرادزاده

مان صنعت آذر توسعه ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: حسین اصغری علمداری

مونا تجارت ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: محمدرضا آقاجاني رفاه

مهر راستين ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: بيوك آقا ايمان خواه شجاعي

وحدت تلاش کارا ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: یداله کرداری علمداری

مجتمع انبارهای ارس نوین آذربایجان

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: امیرعلی کردآبادی

ميعاد تجارت ارس

نوع فعالیت: انبار داری فعالیت: واردات و صادرات کالا... مدیرعامل: رسول رضائي اقدم