سرعت رسان تجارت ارس

نوع فعالیت: بازرگانی فعالیت: واردات و صادرات كالاهاي مجاز مدیرعامل: فرشید آلاسی

عالم کارگوی ارس

نوع فعالیت: بازرگانی فعالیت: واردات و صادرات كالاهاي مجاز مدیرعامل: نادر حمیدی سیه سرانی

آیسان طرح آریا ارس

نوع فعالیت: بازرگانی فعالیت: واردات و صادرات كالاهاي مجاز مدیرعامل: زینب ابراهیمی

داده پرداز شمیم ایرانیان ارس

نوع فعالیت: بازرگانی فعالیت: واردات و صادرات كالاهاي مجاز مدیرعامل: رویا حجازیان

کاسپین بنیان ارس

نوع فعالیت: بازرگانی فعالیت: واردات و صادرات كالاهاي مجاز مدیرعامل: لیلا ماکنعلی

گروه مهستان تجارت ارس

نوع فعالیت: بازرگانی فعالیت: واردات و صادرات كالاهاي مجاز مدیرعامل: ويدا ممقاني

مارال تجارت ارس

نوع فعالیت: بازرگانی فعالیت: واردات و صادرات كالاهاي مجاز مدیرعامل: رویا عظیمی

هاله قره باغ ارس

نوع فعالیت: بازرگانی فعالیت: واردات و صادرات كالاهاي مجاز مدیرعامل: زینب یحیوی

سرمايه گذاري ارس خودرو ديزل

نوع فعالیت: بازرگانی فعالیت: واردات و صادرات كالاهاي مجاز مدیرعامل: ابراهیم قهرمانی ججین

مهر پارسي بين الملل ارس

نوع فعالیت: بازرگانی فعالیت: واردات و صادرات كالاهاي مجاز مدیرعامل: الهام كاظمي

درنا مهاجر ارس

نوع فعالیت: بازرگانی فعالیت: واردات و صادرات كالاهاي مجاز مدیرعامل: اكبر حضرتي

تعاوني- توزيعي کارکنان آميکو منطقه آزاد ارس

نوع فعالیت: بازرگانی فعالیت: واردات و صادرات كالاهاي مجاز مدیرعامل: آمنه رمضانیان