غذا و دارو سازمان منطقه آزاد ارس

 

مدیریت غذا و دارو در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس از بهمن ماه 96 شروع به کار کرده است. اولین مورد اقدام عملیاتی در مورد صدور مجوز ترخیص و مواد اولیه و فرایند شده بود. سپس در سال 98 توانست برخی امور اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی­، سنتی­، مکمل را دریافت کند.

از جمله اهداف مدیریت غذا و داروی ارس بکارگیری ظرفیت بالفعل و بالقوه خارج و داخل سازمان نسبت به تسریع­، تسهیل و هماهنگی در انجام امور مربوطه به پایش­، ارزیابی و صدور مجوزهای تولید، ترخیص­، صادرات و واردات کالاهای سلامت محور در چهار چوب شیوه نامه هایی اجرایی و ارائه خدمات شایسته به سرمایه گذاران می باشد.

مدیریت غذا و داروی ارس با حمایت ها و همکاری های ارزشمند مدیران سازمان­، در خدمت سرمایه گذاران­، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در زمینه کالاهای سلامت محور میباشد. این مدیریت از کارشناسان و پرسنل متخصص با دکتری علوم و صنایع غذایی، دکتری شیمی آلی و دکتری شیمی تجزیه بهره مند است که موجب کارایی هرچه بیشتر در زمینه فعالیت های مربوطه شده است­. همچنین غذا و داروی ارس برای نظارت بهتر بر کیفیت کالاهای سلامت محور اقدام به تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفی در سالن جدید کرده است که می تواند کمک شایانی در تسریع و ارزیابی کالاهای وارداتی و همچنین کالاهای تولیدی در منطقه نماید. 

لازم به ذکر است که مدیریت غذا و داروی ارس در همکاری تنگاتنگ با معاونت غذا و داروی استان بوده و با آزمایشگاههای مورد تائید سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد در آنالیز کالاهای سلامت محور نیز همکاری می نماید.

 

فرم درخواست بررسی مجدد فراورده های دارای عدم انطباق 

پروانه ساخت شانزده رقمی

پرینت نقشه نهایی

پوستر برچسب

پوستر نشانگر رنگی

تفویض اختیار امور اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

تفویض امور اجرایی مربوط به گشایش و ترخیص مواد اولیه و محصولات فرآیند شده ثبت منبع شده در اداره کل

چارت صدور پروانه

چارت مجوز ترخیص کالا

فعالیت های مهم مدیریت غذا و داروی سازمان منطقه آزاد ارس