غذا و دارو سازمان منطقه آزاد ارس

مدیریت غذا و دارو در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس از بهمن ماه 96 شروع به کار کرده است. اولین مورد اقدام عملیاتی در مورد صدور مجوز ترخیص و مواد اولیه و فرایند شده بود. سپس در سال 98 توانست برخی امور اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی­، سنتی­، مکمل را دریافت کند.

از جمله اهداف مدیریت غذا و داروی ارس بکارگیری ظرفیت بالفعل و بالقوه خارج و داخل سازمان نسبت به تسریع­، تسهیل و هماهنگی در انجام امور مربوطه به پایش­، ارزیابی و صدور مجوزهای تولید، ترخیص­، صادرات و واردات کالاهای سلامت محور در چهار چوب شیوه نامه هایی اجرایی و ارائه خدمات شایسته به سرمایه گذاران می باشد.

مدیریت غذا و داروی ارس با حمایت ها و همکاری های ارزشمند مدیران سازمان­، در خدمت سرمایه گذاران­، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در زمینه کالاهای سلامت محور میباشد. این مدیریت از کارشناسان و پرسنل متخصص با دکتری علوم و صنایع غذایی، دکتری شیمی آلی و دکتری شیمی تجزیه بهره مند است که موجب کارایی هرچه بیشتر در زمینه فعالیت های مربوطه شده است­. همچنین غذا و داروی ارس برای نظارت بهتر بر کیفیت کالاهای سلامت محور اقدام به تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفی در سالن جدید کرده است که می تواند کمک شایانی در تسریع و ارزیابی کالاهای وارداتی و همچنین کالاهای تولیدی در منطقه نماید.

لازم به ذکر است که مدیریت غذا و داروی ارس در همکاری تنگاتنگ با معاونت غذا و داروی استان بوده و با آزمایشگاههای مورد تائید سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد در آنالیز کالاهای سلامت محور نیز همکاری می نماید.