• سامانه مدیریت کار و اشتغال

 • سرپرست اداره کار و خدمات اشتغال
 • اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد ارس به استناد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد و ویژه و ماده 5 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی تشکیل و نسبت به تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مقرری بیمه بیکاری، صلاحیت پیمانکاران، مراجع حل اختلاف، بازرسی کارگاه ها، ساماندهی اتباع بیگانه، نظارت بر امور کاریابی ها و تعاونی ها، اجرای آموزش های عملی، کاربردی و فرآیندی،  بررسی و تحلیل سیمای بازار کار، صدور و تمدید و ابطال پروانه های اشتغال اتباع و سایر امور اقدام می کند.
 • حداقل حقوق و مزاياي كارگري درمنطقه آزاد تجاري صنعتي ارس در سال 1401

  رديف

  عنوان

  وضعیت شاغل(ارقام به ریال)

  مجرد

  متاهل بدون فرزند

  متاهل با يك فرزند

  1

  دستمزد روزانه

  1/393/250

  1/393/250

  1/393250

  2

  دستمزد ماهانه 30 روز در ماه

  41/797/500

  41/797/500

   

  41/797/500

   

  3

  كمك هزينه مسكن(در ماه)

  6/500/000

  6/500/000

  6/500/000

  4

  بن كارگري(در ماه)

  8/500/000

  8/500/000

   

  8/500/000

   

  6

  حق اولاد (در ماه)

  -

  -

  4/179/750

  7

  عيدي و پاداش در ماه(دستمزد 5 روز)

  6/966/250

  6/966/250

   

  6/966/250

   

  8

  پايان كار(دستمزد 2/5 روز در ماه)

  3/483/125

  3/483/125

   

  3/483/125

   

  9

  مرخصي(1/6 روز در ماه)

  2/229/200

  2/229/200

   

  2/229/200

   

  10

  کسر بیمه سهم کارگر (7%) 3/975/825 3/975/825 3/975/825

  11

  جمع کل (پس از کسر حق بیمه سهم کارگر) 65/500/250 65/500/250 69/680/000
  ساير موارد:
  • طبق قانون كارفرما بايد از روز اول اشتغال نسبت به بيمه كارگران خود اقدام نمايد.
  • ميزان پرداخت حق بيمه بايد بر اساس حقوق دريافتي باشد.
  • مزد يك ساعت كار عادي: 190/075 ريال
  • مزد يك ساعت اضافه كاري: 266/105 ريال
  • مزد يك ساعت فوق العاده شب کاری با حداقل مزد:256/601ریال
  • نرخ پایه سنوات برای کارگرانی که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه(سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، ماهانه 2/100/000 ریال تعیین می گردد.
  • ضمناً در راستای افزایش 57.4درصدی حقوق کارگران برای سال 1401، سایر سطوح مزدی 38درصد به اضافه ماهیانه 5/151/660 ریال افزایش یافت.
 • شماره های تماس:
 • سرپرست اداره کار و خدمات اشتغال:  04131352260
 • هیات رسیدگی:  04131352257
 • بیمه بیکاری: 04131352258
 • مشاوره و ابلاغ: 04131352263
 • اتباع خارجی: 04131352261
 • ایمنی و بهداشت// بازرسی کار: 04131352259
 • اشتغال و آمار: 04131352264
   
 • اهمیت و حساسیت این مدیریت از بابت:
 • پاسخگویی به دو مقام محترم وزارتین تعاون کار و رفاه اجتماعی، دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و مدیرعامل محترم منطقه
 • قطعی و غیرقابل تجدیدنظر و لازم الاجرا بودن آراء صادره توسط مراجع حل اختلاف روابط کار و اجرای قهرانه آن توسط  دادگستری (در صورت لزوم).
 • ضرورت نظارت واحد بازرسی بر کارگاه های منطقه و پاسخگویی به دادسراها و دادگاه های مرتبط در شهرستان های موجود در محدوده منطقه .
 • تشکیل پرونده بیمه بیکاری برای متقاضیان بیکار شده منطقه از سراسر کشور و طی مراحل قانونی و اتخاذ تصمیمات لازم در ورد احراز استحقاق در کمیته های مشترک با اداره تامین اجتماعی و تعیین مقرری و ارسال پرونده به شهرستان محل سکونت مقرری بگیر
 • پاسخگویی امور اشتغال به کارجویان، استانداری و فرمانداری های استان، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه که از دغدغه های مهم ملی و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و وجهه همت دولت است.
 • نظارت و ایجاد و ترویج تشکلات کارگری و کارفرمایی و صنفی
 • توانمندسازی تشکلات کارگری و کارفرمایی
 • صیانت از نیروی کار، تحقق عدالت اجتماعی و امنیت شغلی
 • تحلیل و امار بازار کار و نظارت ساماندهی و سازماندهی امور اتباع
 • تشکیل هیات های فنی اشتغال و اتباع و حفاظت فنی و بحران کارگری
 • محدوده و وسعت حیطه مسئولیت:
 • محدوده و وسعت حیطه مسئولیت شامل تمام کارگاه ها و شرکت های فعال در منطقه خداآفرین و کلیبر، جلفا، نوردوز که بر اساس مصوبه هیات وزیران و شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی تعیین گردیده است.
 • ضرورت های استراتژیک کار و خدمات اشتغال
 • کلیه وظایف سابق اداره کار و امور اجتماعی، اداره آموزش فنی و حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی هم اکنون طبق قانون بر عهده این مدیریت است.
 • این منطقه که به اذعان کارشناسان و به روایت آمارها، یکی از بزرگترین منطقه صنعتی شمرده شده است با توسعه زیرساخت ها آینده ای را با ایجاد حداقل 3000 هزار فرصت شغلی و به تبع آن استقرار یک صد هزار نفر در کل منطقه جمعین در چشم انداز آینده خود ترسیم نموده که مستلزم پیش بینی آثار و تبعات گستردگی کارگاه ها و برنامه ریزی متناسب با آن توسط این اداره است.
 • بدیهی است تامین کاربری های خدماتی و رفاهی، پشتیبانی و تاسیساتی اعم از خدماتی و نگهداری و انبارها و به عبارت دیگر فراهم سازی زیرساخت های اساسی منطقه بر حسب نیاز واحدهای صنعتی مذکور و شاخه های پیرامونی و پایین دستی در برنامه طراحی محدوده پیش بینی و منظور شده است.
 • روابط کار:

 • وظایف واحد روابط کار
 1. نظارت بر اجرای بخش روابط کار مقررات مدیریت کار و خدمات اشتغال، مصوبات و دستورالعمل های مربوطه در کارگاه ها
 2. رسیدگی به دادخواست های کارگرانی که علیه کارفرمای خود شکایت دارند و اعلام رای در این مورد
 3. اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای احکام صادره در مراجع حل اختلاف از ظریق کارگاه ها یا دادگستری
 4. انجام اقدامات لازم جهت برقراری بیمه بیکاری
 5. اهتمام در جهت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه انضباطی و سایر الزامات قانونی در کارگاه ها
 6. انجام مشاوره های حقوقی مرتبط با مسایل کارگری و قانون کار و نظارت بر انتخابات کمیته ها
 7. رسیدگی به صلاحیت پیمانکاران و کارفرمایان.
 • واحدهای روابط کار:
 1. مراجع حل اختلاف: روابط کار دارای سه مرجع حل اختلاف است که در هر مرجع یک کارشناس رسیدگی به دادخواست ها را انجام و رای صادر می نماید و آراء صادره قطعی و لازک الاجرا می باشد و در صورت عدم اجرا از سوی کارگاه توسط مراجع قضایی اجرا می گردد.
 2. دفتار مراجع حل اختلاف: وظیفه تشکیل پرونده های مراجع و ثبت و ضبط آرائ و سوابق را دارند.
 3. سازش: در این واحد کارشناس تلاش می نماید شکایات از طریق سازش مصالحه شوند.
 4. بیمه بیکاری: در این قسمت مستمری بیمه بیکاری برای کارگرانی که مطابق ضوابط سازمان تامین اجتماعی بیکار شده اند برقرار می شود.
 5. ارزیابی کارگاه ها و پیمانکاران: در این قسمت عملکرد کارگاه ها و پیمانکاران مورد ارزیابی و نظارت و صلاحیت یا عدم آن مورد تایید قرار می گیرد.
 • ضوابط ارائه دادخواست شکایت:
 1. داشتن سابقه کار در کارگاه طرف شکایت
 2. خواسته نباید مربوط به قبل از سال 1384 باشد
 3. خواسته قبلا در حضور طرفین رسیدگی نشده باشد.
 4. کارگاه طرف شکایت در محدوده منطقه باشد
 5. کارگاه طرف شکایت خانوادگی نباشد.
 6. فعالیت کارگاه تابع قانون کار و مدیریت اشتغال منطقه آزاد ارس باشد.
 7. قرارداد فعالیت فرد در قالب پیمانکار نباشد.
 • مدارک مورد نیاز جهت ارائه دادخواست شکایت:
 1. تکمیل فرم دادخواست ***** فرم دادخواست
 2. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 3. کپی احکام یا صورتحساب حقوق 
 4. اصل و فتوکپی قرارداد
 5. اصل برگ نمایندگی برای نماینده ذی نفع
 • فرم های مربوط به دادخواست شکایت
 1. فرم دادخواست رسیدگی به شکایت (فرم شماره 1)
 2. فرم درخواست اجرای احکام از طریق دادگستری (فرم شماره 2)
 • ضوابط ارائه درخواست مستمری بیمه بیکاری
 1. داشتن یک سال سابقه کار مستمر در آخرین کارگاه
 2. ارائه درخواست کتبی ظرف مدت 30 روز بعد از بیکاری
 3. ماهیت کار شرکت اخراج کننده دائمی باشد.
 4. شرکت در حال فعالیت باشد.
 • مدارک مورد نیاز جهت درخواست مستمری بیمه بیکاری
 1. کپی شناسنامه صفحات اول و دوم
 2. کپی کارت ملی
 3. کپی دفترچه بیمه
 4. کپی مدرک تحصیلی
 5. عکس جدید 6 قطعه
 6. کپی قرارداد کار

تعیین صلاحیت کارفرمایان و پیمانکاران

 • مدارک مورد نیاز پیوست درخواست:
 1. اساسنامه شرکت
 2. آگهی تشکیل شرکت در روزنامه رسمی
 3. تصویر شناسنامه و مدرک تحصیلی مدیران شرکت
 4. لیست پرسنل حاضر شرکت
 5. آدرس محل مناسب اداری در ... و شماره تماس
 6. مفاصا حساب بیمه و مالیات آخرین قرارداد
 7. آخرین لیست حقوق پرسنل
 8. طرح طبقه بندی مشاغل
 9. تاییدیه اداره کار استان
 10. آیین نامه انضباطی کارگاه
 11. آخرین قرارداد فیمابین کارگران و شرکت
 12. لیست مالیات به ریز و تایید اداره دارایی
 13. آخرین لیست بیمه پرسنل به ریز و تایید بیمه
 14. اعتبارنامه شرکت
 15. دفترچه پیمانکاری
 • فرم اخذ تعهدات از پیمانکار مبنی بر:
 1. اجرای قوانین کار و بیمه
 2. اجرای قوانین حاکم بر مناطق آزاد
 3. اجرای دستورالمعل های مدیریت اشتغال
 4. تغذیه اطلاعات نرم افزار مکانیزه روابط کار

بازرسی

 • وظایف بازرسی کار:
 1. نظارت بر اجرای مقررات مربوط به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مانند کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، ایام کار، دستمزد کارگر، رفاه کارگر، اشتغال زنان، کارگران نوجوان
 2. بازرسی های دوره ای و نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های منطقه
 3. آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
 4. بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار و و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح استانداردها و دستورالعمل های مربوطه، متناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی روز.
 5. رسیدگی به حوادث ناشی از کار، تجزیه و تحلیل آنها و ارائه پیشنهاد جهت پیشگیری از حئادث در کارگاه های مشمول.
 6. بازرسی از کلیه کارگاه های سطح منطقه آزاد جهت جلوگیری از به کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز.
 7. رسیدگی به شکایات و انجام تحقیقات موردی بر حسب ضرورت.

اشتغال:

 • واحد های اشتغال و آمار
 1. امور کاریابی: برنامه ریزی های لازم جهت کاریابی و معرفی به کار متقاضیان کار در کارگاه های فعال منطقه آزاد ارس
 2. امور اتباع خارجی: رسیدگی به امور اشتغال اتباع خارجی که در کارگاه های منطقه مشغول فعالیت می باشند شامل:
  الف) تایید هیات فنی شرکت ها جهت استخدام نیروهای خارجی
  ب) صدور ویزا و پروانه کار و تمدید آنها
 3. فرم های مربوط به امور اتباع خارجی به شرح فایل های پیوست
 4. واحد آمار و اطلاعات: جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال منطقه آزاد ارس.
 • امور اشتغال
 1. ثبت نام از جویندگان کار، مشاوره و معرفی به کار آنان
 2. صدور مجوز برای کاریابی های غیردولتی، نظارت و بازرسی بر عملکرد آنها
 3. اجراثی طرح نیازسنجی فرصت های شغلی و تعامل با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 4. طراحی نقشه جامع نیاز منطقه به نیوری کار همزمان با پیشرفت پروژه ها
 5. ارائه آمار و اطلاعت به صورت دوره ای به وزیر کار و مدیرعامل منطقه
 6. پاسخگویی به مکاتبات اداری مربوط به اشتغال و غیره
 7. پاسخگویی و راهنمایی کلیه مراجعین متقاضی کار و راهنمایی در خصوص کاریابی های دولتی
 8. معرفی متقاضیان کار به اداره آموزش فنی و حرفه ای جهت آموزش و کسب مهارت
 9. پی گیری  امور اشتغال ایثارگران
 10. استعلام کارت تردد اتباع خارجی
 11. تمدید و صدور پروانه کار جهت اتباع خارجی
 12. جریمه کارفمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می کنند.
 13. بررسی تقاضای کارفرمایانی که نیاز به اشتغال ابتاع خارجی و کارشناسان و متخصصان مربوطه را دارند.
 14. جای گزینی نیروی کار ایرانی به جای اتباع خارجی غیرمجاز
 15. ثبت نام کارجویان از طریق اداره و کاریابی ها
 •  امور تشکلات و آموزش ها:
 1. ثبت، ترویج و مراحل تشکیل تشکلات
 2. تشکیل انجمن های صنفی، کارگری و کارفرمایی
 3. نظارت بر انتخابات و مجامع
 4. توانمندسازی تشکلات با آموزش های کاربردی
 5. تفاهم نامه با آموز شهای فنی و حرفه ای
 6. تشکیل شورای تامین
 7. تشکیل کارگروه مدیریت بحران
 8.  
 9.  مدارک لازم براي صدور پروانه اشتغال به اتباع خارجي:
 1.                        1- درخواست كتبي كارفرما مبني بر صدور پروانه اشتغال و اقامت تبعه مورد نظر با امضاء و مهر مجاز كار فرما به نام مدیرعامل منطقه آزاد ارس
             2- تكميل فرم در خواست پروانه كار از طرف كار فرمايان
             3- دو قطعه عكس 4*6با درج مشخصات تبعه در ظهر آن
             4- اصل گذرنامه تبعه خارجي
             5- تصوير روزنامه رسمي شركت
             6- كپي اساسنامه شركت
             7- واريز مبلغ 4.000.000 ریال به حساب 216744162003 بانک ملی(مبلغ فوق با توجه به نوع فعالیت شرکت و بخشنامه بودجه هر ساله متغییر است.)    قبل از واریز از کارشناس مربوطه استعلام گردد.
             8- کپی اجاره نامه
             9- پرینت بیمه نامه حوادث(سایت حیات امن)
 2.  
 3.           مدارک لازم در اداره گذرنامه:
 4.   ارائه اصل و کپی پروانه اشتغال
 5.  درخواست کتبی از محل اشتغال(اداره کار و خدمات اشتغال سازمان)
 6.   پنج قطعه عکس جدید 6*4
 7. فیش بانکی برابر تعرفه های مربوط
 8. تکمیل فرم مخصوص صدور پروانه اقامت
 9. اصل و تصویر از صفحات روادید گذرنامه
 10. اصل و کپی آگهی تاسیس و جواز تاسیس
 11. اصل و کپی اساسنامه شرکت
 12. اصل و کپی پروانه بهره برداری
 13. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
 •  
 • سه شنبه, 18 ژوئن 2019
 • يكشنبه, 02 ژوئن 2019

اجرای رای
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 13.5 KB
دانلود
برگ دادخواست
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 29.9 KB
دانلود
فرم اطلاعات درخواست بیمه
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 50.1 KB
دانلود
فرم اظهارات کارگر و کارفرما
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 22.1 KB
دانلود
فرم برگ دعوت
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 46.4 KB
دانلود
فرم درخواست با شکایت
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 65.8 KB
دانلود
فرم درخواست بیمه بیکاری
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 90.3 KB
دانلود
فرم درخواست پروانه کار اتباع خارجی
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 60.3 KB
دانلود
قرار داد مناطق آزاد
علی مقدم | سه شنبه, 18 ژوئن 2019 | 50.2 KB
دانلود