سامانه مدیریت کار و اشتغال

سرپرست اداره کار و خدمات اشتغال

اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد ارس به استناد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد و ویژه و ماده 5 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی تشکیل و نسبت به تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مقرری بیمه بیکاری، صلاحیت پیمانکاران، مراجع حل اختلاف، بازرسی کارگاه ها، ساماندهی اتباع بیگانه، نظارت بر امور کاریابی ها و تعاونی ها، اجرای آموزش های عملی، کاربردی و فرآیندی، بررسی و تحلیل سیمای بازار کار، صدور و تمدید و ابطال پروانه های اشتغال اتباع و سایر امور اقدام می کند.

حداقل حقوق و مزاياي كارگري درمنطقه آزاد تجاري صنعتي ارس در سال 1402

رديف

عنوان

وضعیت شاغل(ارقام به ریال)

مجرد

متاهل بدون فرزند

متاهل با يك فرزند

1

دستمزد روزانه

1/769/428

1/769/428

1/769/428

2

دستمزد ماهانه( 30/5 روز )

53/967/554

53/967/554

 

53/967/554

 

3

كمك هزينه مسكن
(منوط به تصویب هیات وزیران)

9/000/000

9/000/000

9/000/000

4

بن كارگري(در ماه)

11/000/000

11/000/000

 

11/000/000

 

6

حق اولاد (در ماه)

-

5/308/284

10/616/568

7

عيدي و پاداش در ماه(دستمزد 5 روز)

8/847/140

8/847/140

 

8/847/140

 

8

پايان كار(دستمزد 2/5 روز در ماه)

4/423/570

4/423/570

 

4/423/570

 

9

مرخصي(1/6 روز در ماه)

0/000/000

0/000/000

 

0/000/000

 

10

کسر بیمه سهم کارگر (7%) 5/177/729 5/177/729 5/177/729

11

جمع کل (پس از کسر حق بیمه سهم کارگر) 82/060/535 87/368/819 92/677/103
ساير موارد
 • طبق قانون كارفرما بايد از روز اول اشتغال نسبت به بيمه كارگران خود اقدام نمايد.
 • ميزان پرداخت حق بيمه بايد بر اساس حقوق دريافتي باشد
 • مزد يك ساعت كار عادي: 241/395 ريال
 • مزد يك ساعت اضافه كاري: 337/954 ريال
 • مزد يك ساعت فوق العاده شب کاری با حداقل مزد:325/883ریال
 • نرخ پایه سنوات برای کارگرانی که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه(سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، ماهانه 2/100/000 ریال تعیین می گردد.
 • حق بیمه سهم کارفرما 30/5 روز در ماه 17/012/538 ریال می باشد.
شماره های تماس
 • سرپرست اداره کار و خدمات اشتغال: 04131352260
 • هیات رسیدگی: 04131352257
 • بیمه بیکاری: 04131352258
 • مشاوره و ابلاغ: 04131352263
 • اتباع خارجی: 04131352261
 • ایمنی و بهداشت// بازرسی کار: 04131352259
 • اشتغال و آمار: 04131352264
اهمیت و حساسیت این مدیریت از بابت
 • پاسخگویی به دو مقام محترم وزارتین تعاون کار و رفاه اجتماعی، دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و مدیرعامل محترم منطقه
 • قطعی و غیرقابل تجدیدنظر و لازم الاجرا بودن آراء صادره توسط مراجع حل اختلاف روابط کار و اجرای قهرانه آن توسط دادگستری (در صورت لزوم).
 • ضرورت نظارت واحد بازرسی بر کارگاه های منطقه و پاسخگویی به دادسراها و دادگاه های مرتبط در شهرستان های موجود در محدوده منطقه .
 • تشکیل پرونده بیمه بیکاری برای متقاضیان بیکار شده منطقه از سراسر کشور و طی مراحل قانونی و اتخاذ تصمیمات لازم در ورد احراز استحقاق در کمیته های مشترک با اداره تامین اجتماعی و تعیین مقرری و ارسال پرونده به شهرستان محل سکونت مقرری بگیر
 • پاسخگویی امور اشتغال به کارجویان، استانداری و فرمانداری های استان، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه که از دغدغه های مهم ملی و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و وجهه همت دولت است.
 • نظارت و ایجاد و ترویج تشکلات کارگری و کارفرمایی و صنفی
 • توانمندسازی تشکلات کارگری و کارفرمایی
 • صیانت از نیروی کار، تحقق عدالت اجتماعی و امنیت شغلی
 • تحلیل و امار بازار کار و نظارت ساماندهی و سازماندهی امور اتباع
 • تشکیل هیات های فنی اشتغال و اتباع و حفاظت فنی و بحران کارگری
محدوده و وسعت حیطه مسئولیت
 • محدوده و وسعت حیطه مسئولیت شامل تمام کارگاه ها و شرکت های فعال در منطقه خداآفرین و کلیبر، جلفا، نوردوز که بر اساس مصوبه هیات وزیران و شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی تعیین گردیده است.
ضرورت های استراتژیک کار و خدمات اشتغال
 • کلیه وظایف سابق اداره کار و امور اجتماعی، اداره آموزش فنی و حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی هم اکنون طبق قانون بر عهده این مدیریت است.
 • این منطقه که به اذعان کارشناسان و به روایت آمارها، یکی از بزرگترین منطقه صنعتی شمرده شده است با توسعه زیرساخت ها آینده ای را با ایجاد حداقل 3000 هزار فرصت شغلی و به تبع آن استقرار یک صد هزار نفر در کل منطقه جمعین در چشم انداز آینده خود ترسیم نموده که مستلزم پیش بینی آثار و تبعات گستردگی کارگاه ها و برنامه ریزی متناسب با آن توسط این اداره است.
 • بدیهی است تامین کاربری های خدماتی و رفاهی، پشتیبانی و تاسیساتی اعم از خدماتی و نگهداری و انبارها و به عبارت دیگر فراهم سازی زیرساخت های اساسی منطقه بر حسب نیاز واحدهای صنعتی مذکور و شاخه های پیرامونی و پایین دستی در برنامه طراحی محدوده پیش بینی و منظور شده است.

روابط کار

وظایف واحد روابط کار
 • نظارت بر اجرای بخش روابط کار مقررات مدیریت کار و خدمات اشتغال، مصوبات و دستورالعمل های مربوطه در کارگاه ها
 • رسیدگی به دادخواست های کارگرانی که علیه کارفرمای خود شکایت دارند و اعلام رای در این مورد
 • اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای احکام صادره در مراجع حل اختلاف از ظریق کارگاه ها یا دادگستری
 • انجام اقدامات لازم جهت برقراری بیمه بیکاری
 • اهتمام در جهت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه انضباطی و سایر الزامات قانونی در کارگاه ها
 • انجام مشاوره های حقوقی مرتبط با مسایل کارگری و قانون کار و نظارت بر انتخابات کمیته ها
 • رسیدگی به صلاحیت پیمانکاران و کارفرمایان.
واحدهای روابط کار
 • مراجع حل اختلاف: روابط کار دارای سه مرجع حل اختلاف است که در هر مرجع یک کارشناس رسیدگی به دادخواست ها را انجام و رای صادر می نماید و آراء صادره قطعی و لازک الاجرا می باشد و در صورت عدم اجرا از سوی کارگاه توسط مراجع قضایی اجرا می گردد.
 • دفتار مراجع حل اختلاف: وظیفه تشکیل پرونده های مراجع و ثبت و ضبط آرائ و سوابق را دارند.
 • سازش: در این واحد کارشناس تلاش می نماید شکایات از طریق سازش مصالحه شوند.
 • بیمه بیکاری: در این قسمت مستمری بیمه بیکاری برای کارگرانی که مطابق ضوابط سازمان تامین اجتماعی بیکار شده اند برقرار می شود.
 • ارزیابی کارگاه ها و پیمانکاران: در این قسمت عملکرد کارگاه ها و پیمانکاران مورد ارزیابی و نظارت و صلاحیت یا عدم آن مورد تایید قرار می گیرد.
ضوابط ارائه دادخواست شکایت
 • داشتن سابقه کار در کارگاه طرف شکایت
 • خواسته نباید مربوط به قبل از سال 1384 باشد
 • خواسته قبلا در حضور طرفین رسیدگی نشده باشد.
 • کارگاه طرف شکایت در محدوده منطقه باشد
 • کارگاه طرف شکایت خانوادگی نباشد.
 • فعالیت کارگاه تابع قانون کار و مدیریت اشتغال منطقه آزاد ارس باشد.
 • قرارداد فعالیت فرد در قالب پیمانکار نباشد.
مدارک مورد نیاز جهت ارائه دادخواست شکایت
 • تکمیل فرم دادخواست ***** فرم دادخواست
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 • کپی احکام یا صورتحساب حقوق
 • اصل و فتوکپی قرارداد
 • اصل برگ نمایندگی برای نماینده ذی نفع
فرم های مربوط به دادخواست شکایت
 • فرم دادخواست رسیدگی به شکایت (فرم شماره 1)
 • فرم درخواست اجرای احکام از طریق دادگستری (فرم شماره 2)
ضوابط ارائه درخواست مستمری بیمه بیکاری
 • داشتن یک سال سابقه کار مستمر در آخرین کارگاه
 • ارائه درخواست کتبی ظرف مدت 30 روز بعد از بیکاری
 • ماهیت کار شرکت اخراج کننده دائمی باشد.
 • شرکت در حال فعالیت باشد.
مدارک مورد نیاز جهت درخواست مستمری بیمه بیکاری
 • کپی شناسنامه صفحات اول و دوم
 • کپی کارت ملی
 • کپی دفترچه بیمه
 • کپی مدرک تحصیلی
 • عکس جدید 6 قطعه
 • کپی قرارداد کار

تعیین صلاحیت کارفرمایان و پیمانکاران

مدارک مورد نیاز پیوست درخواست
 • اساسنامه شرکت
 • آگهی تشکیل شرکت در روزنامه رسمی
 • تصویر شناسنامه و مدرک تحصیلی مدیران شرکت
 • لیست پرسنل حاضر شرکت
 • آدرس محل مناسب اداری در ... و شماره تماس
 • مفاصا حساب بیمه و مالیات آخرین قرارداد
 • آخرین لیست حقوق پرسنل
 • طرح طبقه بندی مشاغل
 • تاییدیه اداره کار استان
 • آیین نامه انضباطی کارگاه
 • آخرین قرارداد فیمابین کارگران و شرکت
 • لیست مالیات به ریز و تایید اداره دارایی
 • آخرین لیست بیمه پرسنل به ریز و تایید بیمه
 • اعتبارنامه شرکت
 • دفترچه پیمانکاری
فرم اخذ تعهدات از پیمانکار مبنی بر
 • اجرای قوانین کار و بیمه
 • اجرای قوانین حاکم بر مناطق آزاد
 • اجرای دستورالمعل های مدیریت اشتغال
 • تغذیه اطلاعات نرم افزار مکانیزه روابط کار

بازرسی

وظایف بازرسی کار
 • نظارت بر اجرای مقررات مربوط به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مانند کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، ایام کار، دستمزد کارگر، رفاه کارگر، اشتغال زنان، کارگران نوجوان
 • بازرسی های دوره ای و نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های منطقه
 • آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
 • بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار و و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح استانداردها و دستورالعمل های مربوطه، متناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی روز.
 • رسیدگی به حوادث ناشی از کار، تجزیه و تحلیل آنها و ارائه پیشنهاد جهت پیشگیری از حئادث در کارگاه های مشمول.
 • بازرسی از کلیه کارگاه های سطح منطقه آزاد جهت جلوگیری از به کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز.
 • رسیدگی به شکایات و انجام تحقیقات موردی بر حسب ضرورت.

اشتغال

واحد های اشتغال و آمار
 • امور کاریابی: برنامه ریزی های لازم جهت کاریابی و معرفی به کار متقاضیان کار در کارگاه های فعال منطقه آزاد ارس
 • امور اتباع خارجی: رسیدگی به امور اشتغال اتباع خارجی که در کارگاه های منطقه مشغول فعالیت می باشند شامل:
 • الف) تایید هیات فنی شرکت ها جهت استخدام نیروهای خارجی
 • ب) صدور ویزا و پروانه کار و تمدید آنها
 • فرم های مربوط به امور اتباع خارجی به شرح فایل های پیوست
 • واحد آمار و اطلاعات: جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال منطقه آزاد ارس.
امور اشتغال
 • ثبت نام از جویندگان کار، مشاوره و معرفی به کار آنان
 • صدور مجوز برای کاریابی های غیردولتی، نظارت و بازرسی بر عملکرد آنها
 • اجراثی طرح نیازسنجی فرصت های شغلی و تعامل با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 • طراحی نقشه جامع نیاز منطقه به نیوری کار همزمان با پیشرفت پروژه ها
 • ارائه آمار و اطلاعت به صورت دوره ای به وزیر کار و مدیرعامل منطقه
 • پاسخگویی به مکاتبات اداری مربوط به اشتغال و غیره
 • پاسخگویی و راهنمایی کلیه مراجعین متقاضی کار و راهنمایی در خصوص کاریابی های دولتی
 • معرفی متقاضیان کار به اداره آموزش فنی و حرفه ای جهت آموزش و کسب مهارت
 • پی گیری امور اشتغال ایثارگران
 • استعلام کارت تردد اتباع خارجی
 • تمدید و صدور پروانه کار جهت اتباع خارجی
 • جریمه کارفمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می کنند.
 • بررسی تقاضای کارفرمایانی که نیاز به اشتغال ابتاع خارجی و کارشناسان و متخصصان مربوطه را دارند.
 • جای گزینی نیروی کار ایرانی به جای اتباع خارجی غیرمجاز
 • ثبت نام کارجویان از طریق اداره و کاریابی ها
امور تشکلات و آموزش ها
 • ثبت، ترویج و مراحل تشکیل تشکلات
 • تشکیل انجمن های صنفی، کارگری و کارفرمایی
 • نظارت بر انتخابات و مجامع
 • توانمندسازی تشکلات با آموزش های کاربردی
 • تفاهم نامه با آموز شهای فنی و حرفه ای
 • تشکیل شورای تامین
 • تشکیل کارگروه مدیریت بحران
مدارک لازم براي صدور پروانه اشتغال به اتباع خارجي
 • درخواست كتبي كارفرما مبني بر صدور پروانه اشتغال و اقامت تبعه مورد نظر با امضاء و مهر مجاز كار فرما به نام مدیرعامل منطقه آزاد ارس
 • تكميل فرم در خواست پروانه كار از طرف كار فرمايان
 • دو قطعه عكس 4*6با درج مشخصات تبعه در ظهر آن
 • اصل گذرنامه تبعه خارجي
 • تصوير روزنامه رسمي شركت
 • كپي اساسنامه شركت
 • واريز مبلغ 4.000.000 ریال به حساب 216744162003 بانک ملی(مبلغ فوق با توجه به نوع فعالیت شرکت و بخشنامه بودجه هر ساله متغییر است.) قبل از واریز از کارشناس مربوطه استعلام گردد.
 • کپی اجاره نامه
 • پرینت بیمه نامه حوادث(سایت حیات امن)
مدارک لازم در اداره گذرنامه
 • ارائه اصل و کپی پروانه اشتغال
 • درخواست کتبی از محل اشتغال(اداره کار و خدمات اشتغال سازمان)
 • پنج قطعه عکس جدید 6*4
 • فیش بانکی برابر تعرفه های مربوط
 • تکمیل فرم مخصوص صدور پروانه اقامت
 • اصل و تصویر از صفحات روادید گذرنامه
 • اصل و کپی آگهی تاسیس و جواز تاسیس
 • اصل و کپی اساسنامه شرکت
 • اصل و کپی پروانه بهره برداری
 • کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
 •  
 • سه شنبه, 18 ژوئن 2019
 • يكشنبه, 02 ژوئن 2019

اجرای رای
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 13.5 KB
دانلود
برگ دادخواست
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 29.9 KB
دانلود
فرم اطلاعات درخواست بیمه
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 50.1 KB
دانلود
فرم اظهارات کارگر و کارفرما
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 22.1 KB
دانلود
فرم برگ دعوت
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 46.4 KB
دانلود
فرم درخواست با شکایت
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 65.8 KB
دانلود
فرم درخواست بیمه بیکاری
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 90.3 KB
دانلود
فرم درخواست پروانه کار اتباع خارجی
SuperUser Account | يكشنبه, 02 ژوئن 2019 | 60.3 KB
دانلود
قرار داد مناطق آزاد
علی مقدم | سه شنبه, 18 ژوئن 2019 | 50.2 KB
دانلود