• كاهـش سـود بازرگانی تا سقف 15 % ارزش سـیف كالائی كه بصـورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود
 • افزایش میزان واردات كالای وارده به مناطق تا سقف 3،000،000،000 دلار
 • تشریفات ارزیابی و ترخیص در حداقل زمان.
 • امكان ورود كالا از طریق ترانزیت خارجی، داخلی، كارنه تیر و ...
 • امكان حمل كالا با قطار و ارتباط با خطوط خارج از كشور.
 • قبول ضمانت نامه برای ترخیص كالا از منطقه.
 • تفكیك قبـض انبارهای ترخیصی(ترخیص قطعی، ترانزیت، صادرات و ...)
 • موافقت با صاحبان كالا جهت ورود و صدور كالاهای واحدهای تولیدی در داخل منطقه.
 • موافقت یا ترخیص كالاهای یكنواخت روی كامیون در حداقل زمان ممكن.
 • صدور قبض انبار قابل معامله بنا به درخواست صاحبان كالا.
 • توقف كالای موجود در اماكن گمركی منطقه آزاد تا دو برابر مـدت زمان پیش بینی شده برای گمركات سرزمین اصلی، ضمناَ برای كالاهای تولیدی مدت زمان توقف محدود نمی باشد.

بر اساس قانون ارزش افزوده در مناطق آزاد کشور حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی بکار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی هنگام ورود به سرزمین اصلی به میزان درصد ارزش افزوده که توسط کمیسیون ارزش افزوده تعیین میشود کسر و مابقی اخذ خواهد گردید. و چنانچه مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق پیش از انجام فرآیند تولید ، ترخیص گردیده و مراتب در مجوز کمیسیون ارزش افزوده لحاظ گردیده باشد، با رعایت مهلت مقرر در ماده 135 قانون امورگمرکی (حداکثر ظرف مدت شش ماه از صدور سند ترخیص مواد اولیه) به هنگام ورود کالای تولید شده به سرزمین اصلی، مبلغی معادل درصد ارزش افزوده از حقوق پرداخت شده ورودی با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد خواهد بود.

 • منابع انسانی (نیروی کار متخصص و ارزان)
 • قیمت انرژی ارزان
 • امنیت سرمایه گذاری
 • انبارداری ارزان
 • زمین
 • معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات
 • معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای ورود کالای تولید شده در منطقه به سایر نقاط ایران بر اساس قانون ارزش افزوده
 • معافیت های مالیاتی 20 ساله از تاریخ بهره برداری برای انواع فعالیت های اقتصادی
 • معافیت از عـوارض گـمرکی و سـود بازرگانی برای واردات مـواد اولیه و ماشین آلات
 • امکان صدور کالای تولید شده به خارج از کشور با کمترین تشریفات
 • آزادی ورود هر نوع کالا به استثنای کالاهای مغایر با شرع اسلام
 • تضمین سرمایه سرمایه گذاران خارجی در برابر تملک و ملی شدن
 • امکان هر گونه فعالیت اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی
 • ثبت شرکت ها توسط خود سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس
 • امکان سرمایه گذاری 100 درصد خارجی بدون مشارکت ایرانی
 • عدم نیاز به تحصیل روادید برای ورود و خروج اتباع خارجی
 • امکان استفاده از متخصصین خارجی
 • صدور پروانه اشـتغال برای اتباع خارجـی توسط سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس