اتاق فکر ارس

 • مقدمه:
 • در دنیای امروز، فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح مختلف به سازماندهی ویژه ای نیاز دارد. تحولات سریع جهانی و ابعاد روزافزون توسعه از عواملی هستند که ضرورت تدوین سریع سیاست ها و الگوهای تصمیم گیری را مشخص می کنند. امری که بدون استفاده وسیع از ایده های نو و مستندسازی و جمع بندی تجارب و نظرات خبرگان و افراد خلاق میسر نیست. در این راستا اتاق فکر منطقه آزاد ارس جهت استفاده از نظرات، ایده ها و پیشنهادات پیشکسوتان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، اساتید، صاحبنظران و ارسوندان گرامی ساکن در داخل و خارج از محدوده و سایر علاقمندان به توسعه منطقه تشکیل می گردد.
 • تعریف اتاق فکر:
 • مرکزتصمیم سازی و ساختاری برای تفکر جمعی روشمند است.
 • ضرورت تشکیل اتاق فکر:
 • اتاق فکر می تواند بازوی مشورتی برای مدیران باشد، در اتاق فکر افرادی که تجربه خوب و پتانسیل تحقیقاتی لازم را داشته و از خلاقیت و نوآوری نیز برخوردار باشند می توانند با ایده ها و اندیشه های خود مدیران اجرایی را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری دهند . در اتاق فکر روشهای گوناگونی برای توسعه خلاقیت وجود دارد. موارد ذیل ضرورت تشکیل اتاق فکررا نمایان می کند:
 • پایگاه فکرسازی
 • خلق فکر
 • بانک اطلاعات و دریافت فکرها
 • اهداف:
 • شناسایی فرصت ها و تهدید ها
 • ایجاد محفلی به منظور تفکر، تقویت همکاری و مشارکت فکری
 • بررسی و تبادل نظر پیرامون مسائل عمومی، پیچیده و اختصاصی
 • ترویج و اشاعه فرهنگ کارگروهی
 • ارتقای توانمندی کارشناسان
 • اندیشیدن به مسائل وموضوعات مختلف وخلق ایده وفکرجدید
 • بررسی وتبادل نظر درخصوص طرح های پیشنهادی
 • تقویت و رشد روحیه صمیمانه ،اشاعه فرهنگ هم زبانی ، همدلی وهمفکری وهمگرایی در توسعه منطقه آزاد ارس.
 • وظایف :
 • شناسایی دقیق مشکل/ مسئله و عوامل موثر بر ایجاد آن.
 • جمع آوری اطلاعات لازم پیرامون عوامل شناسایی شده.
 • تجزیه و تحلیل علل ایجاد مسئله، دسته بندی آنها بر اساس اهمیت و سایر معیارها.
 • یافتن راه حلهای مختلف برای رفع هر یک از علل ریشه ای.
 • انتخاب مناسب ترین راه حل ها جهت اجرا.
 • پیگیری اجرای راه حل های انتخاب شده و بررسی نتایج حاصل از آنها.
 • تهیه و تدوین گزارش طرح ها و پروژه های ارجاع شده و ارسال آن به مبادی ذی ربط.
 • بحث و تبادل نظر پیرامون گزارشات، طرح ها و پروژه های انجام شده توسط کارشناسان حوزه و نقد آن.
 • تولید و خلق ایدههای مناسب برای حل مسائل و همچنین تدوین، صورتبندی و مستندسازی آنها است.
 • نحوه کار:
 • در مرحله اول فراخوان عضویت در اتاق فکر از طرف معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری منتشر و علاقمندان پس از ثبت نام از طریق سایت یا تکمیل فرم در جلسات مقدماتی و آشنایی هر اتاق فکر حضور یافته و طی فرآیندی مسئول و دبیر اتاق فکر گروه خود را انتخاب نموده و برابر اهداف و مقررات موجود و در راستای سیاستهای سازمان منطقه آزاد ارس فعالیت می نمایند.
 • اتاق فکر به دو صورت تشکیل می گردد:
 • تشکیل اتاق فکر با موضوع مشخص:که در این صورت ابتدا دستور کار جلسه برای اعضا ارسال و سپس اعضای اتاق فکر نظرات تکمیلی خود راارائه می کنند.
 • تشکیل اتاق فکر با موضوع کلی: نظرات اولیه اعضا در جهت شناسایی موضوع و تبیین آن اخذ می گردد سپس موضوع حسب تخصص و تجربه به حوزه ذیربط ارسال تا طرح مورد نیاز تهیه گردد. چنانچه لازم باشد موضوع مجدد در اتاق فکر مطرح گردد مشابه جلسات نوع اول ،اقدام خواهد شد.
 • ویژگیهای اتاق فکر:
 • خرد جمعی
 • افزایش حجم اطلاعات
 • گسترش روابط و تعاملات
 • جمع اندیشی و ترکیب افکار
 • تولید فرآورده های فکری و انتقال به مخاطب
 • افزایش خلاقیت برای ایده پردازی داده
 • تنوع تخصصها
 • معطوف بودن تلاشها به مسائل روز
 • درگیر نشدن در مسائل اجرایی وتشریفات رسمی
 • نتایج مورد انتظار:
 • ایجاد و تقویت روحیه نقادی
 • ترویج فرهنگ کار گروهی در حوزه های مختلف
 • تولید افکار جدید
 • ارائه طرح های اثربخش.
 • ارتقای توانمندیهای کارشناسان
 • پرورش افراد خلاق و ریسک پذیر.
 • تهیه گزارشات، پروژه ها و طرح های کاربردی و مسئله محور