ُسازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

تاریخ: 30 آبان 1400

مراسم وداع با پیکر شهید مدافع سلامت

مراسم وداع با پیکر پاک شهیدمدافع سلامت، دکتر تقی فدائی حقی با حضور مردم و مسئولین در بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر برگزار شد.
 

منبع
خبر صفحه اصلی: False