ُسازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

تاریخ: 29 فروردین 1399

صادرات ارمنستان به روسیه از خاک گرجستان

هیئت دولت ارمنستان در جلسه امروز ۱۶ آوریل به ریاست نخست وزیر نیکول پاشینیان تشکیل جلسه داد.

در ابتدای جلسه پاشینیان اعلام کرد در روزهای گذشته تماس هایی با مقامات گرجستان و روسیه برقرار گشته و راه حل های مناسبی اتخاذ گردیده و از امروز برای صدور کالاهای ارمنستان به روسیه که عمدتا از خاک گرجستان انجام می گیرد هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

در ادامه این جلسه زاروهی باتویان وزیر کار و امور اجتماعی طرح سیزدهمین بسته حمایتی دولت پس از شیوع کرونا را جهت کمک به شهروندان ارائه نمود که به تصویب رسید.

این طرح دربرگیرنده کمک به ۸۵ هزار خانوار ارمنستان است که ۷۰% ان بصورت نقدی و ۳۰% بقیه بابت هزینه آب برق و گاز شهروندان پرداخت خواهد گردید.

قابل ذکر است که بعضی از کالاهای ایران نیز از مسیر ارمنستان، گرجستان به روسیه صادر می شوند.

 

منبع
خبر صفحه اصلی: False