مرکز رشد فناوری و توسعه صادرات ارس

سازمانهاي نوپا كه با هدف توسعه فناوري آغاز به فعاليت مي نمايند عموماً مؤسساتي كوچك و در عين حال داراي نقش مؤثر در توليد فنـاوري و ايجاد كارآفريني هستند. فشار سنـگين هـزينه هاي راه اندازي كه با بنيه مالي آنان سازگاري ندارد از يكسو و عدم برخورداري از تجربه لازم براي رفع موانع اوليه از سوي ديگر به بار نشستن تلاشهاي آنان را در هاله‌اي از ابهام و ترديد قرار مي دهد. اين واحدها كه بايد با ريسك بالا فعاليت خود را شروع كنند ، دور نماي اطمينان بخشي براي دست يابي به موفقيت ندارند. ريسك بالا و عدم تضمين موفقيت تا آن حد جدي است كه بسياري از نيروهاي مستعد و داراي پتانسيل، از جمله بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهي نسبت به راه اندازي واحد خصوصي فناور رغبت نشان نميدهند.

ايجاد مراكز رشد با هدف كاهش موانع و كاستن عوامل بازدارنده فعاليت هاي آغازين مؤسسات فناور نوپا ميباشد. اين مراكز با پشتيباني هاي لازم و ارائه خدمات اوليه ، نقش مؤثري در پا گرفتن و بالندگي و بالاخره افزايش ضريب موفقيت اين واحدها خواهند داشت.

مركز رشد فناوری و توسعه صادرات ارس در سال 1395 رسماً آغاز به فعاليت نموده است . اين مركز كه تجربيات گذشته پارک علم و فناوری استان آذربیاجان شرقی در توشه دارد، براساس فلسفه وجودي، پشتيباني از واحدهاي نوبنياد فناور دارای محصول در مرحله تجاری سازی را با ارائه خدمات عمومي ، مالی، مشاوره اي ، علمي و فني در دستور كار خود قرار داده است. اين مركز محلي است براي حمایت از تجاری سازی محصولات تولید شده توسط شرکت های فناور و کمک به توسعه صادرات .

مأموريت‌هاي مرکز در راستاي وظائف اصلي سازمان:
 • به ‌کارگيري مؤثر نتايج تحقيقات فناوری‌های نوين از طريق حمايت از چرخه تولید با هدف تجاری سازی
 • پشتيباني و ارائه تسهيلات علمي، فني، مالي و اجرائي به صاحبان اختراع و نوآوري دارای نمونه محصول تولید شده
 • تقويت و تشويق بخش خصوصي در حمایت از تجاری سازی و سرمایه گذاری در زمینه محصولات تولید شده
 • ايجاد ساز و کارهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشکيلات
اهداف مرکز
 • بسترسازي به‌منظور تجاري كردن دستاوردها
 • ايجاد زمينه كار آفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان
 • كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري
 • ايجاد فضاي لازم براي گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه‌هاي فناوري
 • بسترسازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري
 • توليد و توسعه محصولات و فرايندهاي فناوري قابل عرضه به بازار و توسعه صادرات
امکانات قابل ارائه
 • حمايت مالي و اعتباري
 • فضاي اداري و کارگاهي
 • مشاوره علمي و نظارت اعضاي هيأت علمي و کارشناسان با تجربه
 • خدمات فناوری اطلاعات
 • معرفي به‌ منظور شرکت در دوره‌هاي آموزشي و نمايشگاه‌هاي تخصصي
 • معرفی به‌منظور استفاده از فن بازار و قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي
 • معرفي به‌منظور استفاده از تسهيلات اعتباري
مزايای استقرار در مرکز رشد

واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد فناوری و توسعه صادرات ارس ضمن برخورداري از مزاياي عمومي (مانند فضاي کارگاهي، اداري) از امكانات خاص اين مركز برخوردار مي‌شوند.

هر يک از واحدهاي فناور مي توانند از خدمات امكانات ارتباطي، شبكه اينترنت، كتابخانه مجهز با امكان دسترسي سريع به مدارك، مقالات و نشريات علمي، سالنهاي متعدد برگزاري سمينارها و کارگاههاي آموزشي و علمي و امکانات ورزشي و تفريحي بهره‌مند شوند.

 • 30 درصد تخفیف در هزینه زمین
 • 50 درصد تخفیف در عوارض پروانه ساخت
 • حداکثر 15 درصد مبلغ زمین بصورت نقدی دریافت و الباقی طی 36 ماه همراه با تنفس یکساله اخذ می گردد
 • 50 درصد تخفیف در هزینه اجاره سالن های استیجاری برای 5 سال اول تولید انبوه
 • 100 درصد تخفیف در عوارض مجوزفعالیت و عوارض عمران شهری
 • تخصیص دفتر کار رایگان به شرکتها
 • امکان ثبت شعبه شرکت های دانش بنیان در منطقه آزاد ارس و صدور مجوز فعالیت برای شرکت های مذکور
واحد هاي قابل پذيرش در مركز
 • شركت ها و هسته هاي فناور دارای نمونه محصول
 • واحد هاي تحقيق و توسعه (R&D) وابسته به صنايع
معيارهاي پذيرش
 • نمونه محصول مبتني بر فناوري های نوین و داراي توجیه اقتصادي و قابلیت صادرات و اشتغالزايي
 • برنامه‌كاري متناسب با موضوع فعاليت
 • تيم‌كاري مناسب
 • بازار كار مناسب
 • امكان ايجاد زمينه هاي بعدي كارآفريني با استفاده از ايده هاي نوين
 • رفع نياز فني، مهندسي، خدماتي و مشاوره‌اي در عرصه هاي مختلف صنعتي و خدماتي مرتبط با موضوع فعاليت واحد
خدمات قابل ارائه در مركز
 • مشاوره علمي و فنی در جهت رفع مشکلات فنی و تجاری سازی محصول
 • حمايت های مالي و اعتباري
 • فضاي کارگاهي، اداری
 • حمايت در جهت اخذ تائيديه از سازمان پس از انجام ايده محوري
 • خدمات فناوری اطلاعات
 • معرفي به منظور شرکت در دوره هاي آموزشي و نمايشگاه هاي تخصصي داخل و خارج از کشور
 • معرفی براي استفاده از فن بازار و قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي
 • معرفي به منظور استفاده از تسهيلات مالی سیستم بانکی کشور
سياست پذيرش واحدهای فناور

پذيرش واحد هاي فناور در مركز رشد سازمان مبتني بر اساسنامه ، آيين نامه ها ، دستور العمل هاي اجرائي ومصوبات هيئت امنا وشوراي مركز رشد فناوری و توسعه صادرات ارس که با حضور نمایندگان پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی می باشد، است. گروه هايي كه پذيرش مي شوند عبارت خواهند بود از :

 • شركت ها و هسته هاي فناور دارای نمونه محصول
 • واحد هاي تحقيق و توسعه (R&D) وابسته به صنايع
 • پذيرش تمامي واحد ها ممكن است براي رشد مقدماتي باشد ولي داشتن شخصيت حقوقي از الزامات استقرار واحد فناور در دوره رشد است. واحد هايي پذيرش مي شوند كه حاصل فعاليت آنها در خدمت توسعه صادرات قرار گيرد.
ساير الزامات كه در پذيرش واحد فناور مد نظر قرار مي گيرند عبارتند از:
 • داشتن محصول دانش محور با جنبه هاي اقتصادي واشتغال زايي.
 • داشتن نيروي انساني توانا ومجرب در تركيب اعضاي اصلي ومشاورين واحد.
 • داشتن بازار مناسب براي محصول وامكان توسعه آن.
 • امكان ايجاد زمينه هاي بعدي كارآفريني به وسيله زايش ايده هاي تحقيقاتي برخاسته از ايده محوري اوليه.
 • امكان رفع نياز فني ، مهندسي ، خدماتي و مشاوره اي عرصه هاي مختلف صنعتي و خدماتي مرتبط با موضوع فعاليت واحد.

متقاضیان می توانند نسبت به ثبت ایده و همچنین پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور ارس، در سامانه پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی، اینجا کلیک کنند.