عملیات احداث یک باب مدرسه ابتدایی 12 کلاسه دکتر شریعتی

  • اعتبار:ريال 23,037,512,062