عملیات اجرایی زیرسازی وآسفالت ریزی وجدول گذاری شهرک امیرالمومنین

  • اعتبار:ريال 18,793,619,690