عملیات تکمیل ساختمان ومحوطه سازی سوله 5000 متری واقع در فاز2

  • اعتبار:ريال 4,168,750,000