عملیات اجرایی بالکن و اتمام کارهای ابنیه آمفی تئاتر ساختمان اداری

  • اعتبار:ريال 1,796,073,000